Doprovázení pěstounských rodin

Podpora rodiny a vztahů


Více o doprovázení

Stali jste se pěstouny? Hledáte doprovodnou organizaci? Obraťte se na nás!

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče


Co nabízíme:

 • Poskytujeme podporu, pomoc a poradenství při schůzkách rodiny se sociálním pracovníkem, které probíhají v prostorách organizace a v domácnosti rodiny.
 • Poradenství – nabízíme zajištění psychologické péče, odborného sociálního poradenství, mediací a jiné odborné pomoci.
 • Doprovázíme rodiny s dítětem se zdravotním postižením – spolupracujeme se sociálními službami ve Středisku VÝZVA. Naše budova umožňuje bezbariérový přístup.
 • Vzdělávání – pořádáme semináře, přednášky, kurzy, svépomocné skupiny a víkendové vzdělávací pobyty. Během vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání dětí.
 • Zajišťujeme kontakt s vlastní rodinou dítěte – pomáháme se zajištěním kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou nejen u nás v organizaci. Dle potřeby doprovázíme dítě, rodiče i náhradní rodiče během setkání tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a jeho následný zdravý vývoj. Pro setkání nabízíme asistenci a neutrální prostředí.
 • Odlehčení – pomůžeme se zajištěním aktivit a pobytů pro děti nebo jejich hlídáním, abychom pěstounům umožnili odpočinek. Na tento účel poskytujeme i finanční příspěvek.
 • Pomáháme také se zajištěním celodenní péče o děti v odůvodněných případech stanovených zákonem.
 • Nabízíme podporu a pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými institucemi.
 • Ve spolupráci s nadacemi a dárci poskytujeme doučování dětí.
 • Pomůžeme při sepisování individuálních žádostí na nadace pro děti v pěstounských rodinách. 
 • Poskytujeme základní sociální poradenství rodičům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a osobám dítěti blízkým.
 • Poskytujeme poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči.
 • Pracujeme s biologickými dětmi pěstounů v rámci podpůrné a svépomocné skupiny. 
 • Pomáháme dětem v náhradní rodinné péči se zpracováním životního příběhu mimo jiné také prostřednictvím metody My Backpack. 


Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí doprovázíme pěstouny s bydlištěm na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín.

Více informací o doprovázení – Průvodce služby Doprovázení pěstounských rodin.

Mapa standardů kvality poskytování SPOD pověřenou osobou Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Cíle pověřené osoby:

 • Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a přijaté a dobře prospívá ve všech oblastech. Při vyhodnocování zohledňujeme individuální specifika jeho vývoje.
 • Pěstouni dokáží dítěti zajistit stabilní, bezpečné a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 • Pěstoun si posiluje své rodičovské kompetence a uplatňuje vhodné výchovné přístupy s ohledem na individualitu svěřeného dítěte. 
 • Pěstoun dokáže nalézt vhodný způsob, jak pečovat o sebe, má zdroje ke zvládání náročných životních situací a případně si dokáže říct o pomoc.
 • Pěstouni dokáží citlivě mluvit s dítětem o jeho minulosti, pracují s jeho životním příběhem k nalezení a přijetí identity dítěte.
 • Pěstoun pečující o dítě se zdravotním postižením je schopen naplňovat specifické potřeby dítěte a využívá k tomu dostupnou odbornou pomoc. 
 • Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v NRP a jeho biologickou rodinou.
 • Rodina je vnímána jako celek. V této souvislosti je cílem reflektovat potřeby jednotlivých členů rodiny, a pokud o to pěstouni nebo jednotliví členové požádají, pomoci hledat způsoby řešení.


Zásady:

 • Individuální přístup
 • Komplexnost, rodina je vnímána jako celek
 • Úcta a respekt - svoboda vyjádření a rozhodování pěstouna i dítěte
 • Mlčenlivost, důvěra, diskrétnost
 • Zájem dítěte a podpora jeho identity
 • Partnerský přístup, spolupráce, společné přehodnocování a plánování
 • Včasná, cílená a odborná podpora pěstouna i dítěte
 • Týmová spolupráce (pěstouni, klíčoví pracovníci, OSPOD – spolupráce ve prospěch dítěte)


Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.