O nás

O nás


Činnost

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice prostřednictvím činnosti dvou středisek, Střediska RODINA a Střediska VÝZVA.

Středisko RODINA nabízí podporu pro stabilní rodinný život. Podpora se uskutečňuje formou aktivit, programů, kurzů, vzdělávání, pomoci v obtížných situacích a také formou svědectví a vzájemné podpory. 

 • programy na podporu vztahů a rodičovství (Kurz efektivního rodičovství, Cesty efektivní komunikace, Škola rodičovských a rodinných kompetencí)
 • poradna pro vztahy a rodinu (rodinné konzultace, mediace, psychologické poradenství)
 • doprovázení pěstounských rodin – podpora pro pěstouny, poručníky a pěstounům na přechodnou dobu
 • vztahová příprava a vzdělávání
 • příprava na manželství
 • duchovní obnovy
 • programy pro seniory

Středisko VÝZVA poskytuje dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám čtyři sociální služby:

 •  odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE – nabízí poradenství, provázení a podporu při řešení obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím, tematická setkání pečujících jako prostor pro rozvoj a sdílení se, knihovna a informační servis,
 • osobní asistence OASA – poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, aby mohli v co největší míře žít tak, jako jejich vrstevníci,
 • odlehčovací služba RESPIT – nabízí terénní a ambulantní odlehčovací službu u dětí a mladých lidí od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, aby byl jejich pečujícím umožněn nezbytný odpočinek a seberealizace, 
 • sociálně aktivizační služba BRÁNA – prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit doprovází dospívající a mladé lidi ve věku od 12 do 35 let na jejich cestě k osamostatnění, dobrovolnický program Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ


Mimo režim sociálních služeb Středisko VÝZVA nabízí navazující aktivity:

 • Rehabilitační asistence – pravidelné cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let se závažným tělesným postižením s cílem udržet a zlepšit jejich zdravotní stav a fyzickou kondici
 • Půjčovna pomůcek – půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovních potřeb pro sport a volný čas dětí a osob se zdravotním postižením
  Středisko VÝZVA prostřednictvím svých služeb pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením žít životem, který se podobá životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší. Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci. 

Ročně VÝZVA poskytne své služby 350 uživatelům.Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.