O nás

O nás


Činnost

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice prostřednictvím činnosti dvou středisek – Střediska RODINAStřediska VÝZVA.

Středisko RODINA podporuje fungování rodin, poskytuje poradenství zaměřené na vztahy a rodinu, doprovází pěstounské rodiny a také realizuje přednáškovou a vzdělávací činnost.

V režimu sociální služby poskytujeme:

 • Odborné sociální poradenství Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství – službu využívají jednotlivci, páry či celé rodiny ve chvíli, kdy se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, která se týká vztahů, a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Pracujeme zde s klienty, kteří ve svých osobních, partnerských či rodinných vztazích detekovali problém v podobě již existujících negativních jevů. Ty se často kupí a mají dopady jak na jednotlivé členy, včetně zranitelných dětí, tak na rodinu jako celek.


Mimo režim sociálních služeb nabízíme další aktivity:

 • Doprovázení pěstounských rodin – podpora pro pěstouny, poručníky a pěstouny na přechodnou dobu

 • Rodinné konzultace  mají preventivní a podpůrný charakter a jsou zaměřeny především na předcházení rizikovým negativním jevům v rodině, zkvalitňování vztahů manželských, partnerských i mezigeneračních, posilování rodičovských i partnerských kompetencí a posílení vztahů a vazeb uvnitř rodinného systému.

 • Mediace přispívají k řešení kritické životní situace tak, aby negativní dopady na zúčastněné osoby (včetně dětí), byly minimální. Vztahy, ať již osobní, partnerské či rodinné, bývají často komplikované. Mediace směřují k dohodě, ujasnění si vzájemných potřeb a očekávání, stejně jako cílů a možností řešení. Mediátor nezkoumá příčiny nepříznivé situace klientů, neposkytuje poradenství, sám nenavrhuje řešení, ale podporuje klienty v tom, aby společně dospěli k řešení vlastnímu.

 • Žákům základních škol a studentům středních škol se věnujeme ve Škole osobního života. Soustředíme se na formování postojů a hodnot, a tím ke zlepšení přijetí sebe samého. Přicházíme za nimi přímo do škol a ukazujeme jim, jakými způsoby lze nahlížet na život.

 • Mladým, kteří uvažují o manželství nebo se na něj připravují, nabízíme několik možností v aktivitě Příprava na manželství, v rámci níž nabízíme různé programy a kurzy. Těmi jsou např. Škola partnerství, Než do toho vletíš, Snoubenecké setkání v rodině, Na svatbu byl pozván, Tajemství lidské lásky, Víkendová příprava na manželství nebo také videokurz Distanční příprava na manželství jako doplněk pro dvojice, které se akcí nemohou osobně účastnit.

 • Pro páry či manžele je velkým povzbuzením mít možnost sdílet své radosti či starosti, což jim nabízí tyto akce:
  • užít si rande i v manželství nabízíme v programu osmi setkání s  inspirací, jak budovat a posilovat zdravé a trvalé manželství, s názvem Manželské večery
  • týdenní letní setkání manželů na Velehradě s obohacujícím programem Škola rodičovských a rodinných kompetencíManželská setkání nebo Studia manželství a rodiny
 • Pro všechny, kteří mají zájem na sobě pracovat a dozvědět se více o komunikaci, vztazích a rodičovství, nabízíme různé kurzy, semináře, workshopy:
  • Kurz efektivního rodičovství pro rodiče dětí různého věku
  • kurz o komunikaci jako cestě k vzájemnému porozumění a lepším vztahům s názvem Cesta efektivní komunikace 
  • pod názvem Vyjmenovaná slova nabízíme přednášky a workshopy, které přispívají k inspiraci či motivaci k další práci na vztahu či rodičovských kompetencích
  • podpora párů v odpovědném plánování rodičovství s názvem Plánování rodičovství pevně pod kontrolou
 • Aktivizace a podpora seniorů probíhá prostřednictvím programů, které nabízejí vzdělávání, duchovní a osobnostní rozvoj, společenství, navázání nových a upevnění stávajících kontaktů.
  • v rámci cyklu Akademie pro třetí věk realizujeme přednášky z oboru psychologie, sociologie, etiky, biblistiky, zdravovědy a cestování
  • v Akademii pro třetí věkna cestách se přímo v terénu seznamujeme s kulturním a historickým dědictvím
  • 1x měsíčně v Ostravě a 1x měsíčně ve Frýdku-Místku probíhají Kluby aktivních seniorů
  • pořádáme kurz Cesta efektivní komunikace – senior a kurz Trénování paměti
  • realizujeme programy s duchovním zaměřením – např. Poselství evangelií, Duchovní obnovy, Pouť seniorů, Diecézní setkání seniorů
  • povzbuzení, zajímavosti a pozvánky na akce zasíláme v měsíčníku Seniorské okénko
 • V průběhu celého roku pořádáme různá setkání dětí a rodin, expedice pro otce a jejich děti, rodinný festival i další aktivity.
Středisko VÝZVA se věnuje dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám.

V režimu sociální služby poskytujeme:

 • odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE – nabízí poradenství, provázení a podporu při řešení obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím, tematická setkání pečujících jako prostor pro rozvoj a sdílení se, knihovna a informační servis,
 • osobní asistence OASA – poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, aby mohli v co největší míře žít tak, jako jejich vrstevníci,
 • odlehčovací služba RESPIT – nabízí terénní a ambulantní odlehčovací službu u dětí a mladých lidí od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, aby byl jejich pečujícím umožněn nezbytný odpočinek a seberealizace, 
 • sociálně aktivizační služba BRÁNA – prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit doprovází dospívající a mladé lidi ve věku od 12 do 35 let na jejich cestě k osamostatnění, dobrovolnický program Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ.


Mimo režim sociálních služeb nabízíme další navazující aktivity:

 • Rehabilitační asistence – pravidelné cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let se závažným tělesným postižením s cílem udržet a zlepšit jejich zdravotní stav a fyzickou kondici,
 • Půjčovna pomůcek – půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovních potřeb pro sport a volný čas dětí a osob se zdravotním postižením.

  Středisko VÝZVA prostřednictvím svých služeb pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením žít životem, který se podobá životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší. Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.

Ročně VÝZVA poskytne své služby 350 uživatelům.Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.