MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporůMEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů

  Cílem projektu je nabídnou a poskytovat mediace těm, kteří v mezilidských vztazích zažívají konflikty či spory. Mediace mají za cíl překonat krizové rodinné situace, dojít k řešení sporu formou dohody, případně jejich vztahy zkvalitnit a doplnit chybějící kompetence. Touto aktivitou je možné stabilizovat vztahy a klima v rodině. Klienti se na nás často obracejí s žádostí o pomoc při řešení mezilidských konfliktů a sporů, ve kterých selhává zejména schopnost se navzájem slyšet, dojít ke konstruktivnímu řešení hádky či nastavit funkční pravidla při výchově dětí. Nevyřešené rodičovské či partnerské konflikty mohou pak vést k ohrožení dítěte, které následkem těchto konfliktů mnohokrát končí v péči psychologa či psychiatra. Účastníci mediace získají kompetence k tomu, aby těžké situace dokázali řešit spolu, z čehož profitují velkou měrou i děti v rodině. Poskytováním mediací chceme předcházet ohrožení dítěte v rodičovském či partnerském konfliktu, a také negativním patologickým jevům v rodině ohrožujících vývoj dítěte, a zajistit tak bezpečné prostředí pro jeho vývoj. V průběhu mediace si klienti prostřednictvím mediátora nastavují funkční pravidla komunikace, rodinná pravidla, pravidla výchovy dítěte/dětí. Popřípadě klienti sjednávají formu péče či výživné, když se jedná o rozchodovou či rozvodovou situaci. V těchto situacích klienti k nám přicházejí na doporučení soudů či OSPOD. Předmětem mediací bývají i mezigenerační spory, ve kterých rovněž klientům nabízíme možnost dojít k dohodě či vytvořit bezpečný prostor pro ujasnění si svých názorů a nastavit si funkční pravidla fungování. Poskytováním mediace zároveň dochází k posílení partnerských a rodičovských vztahů. Klienti získávají kompetence pro řešení konfliktů, a tím následně nezatěžují státní systém (soudy, OSPOD,…).


Nejzásadnějším naplněním účelu projektu je, že klienti získají komunikační dovednosti a schopnost či kompetence zvládat vztahové konflikty. Rovněž ukazatelem je spokojenost klientů a naplnění cíle mediace. Každé sezení je ukončeno hodnocením ze strany klientů. Konkrétně, odborník se ptá klientů, v čem sezení bylo přínosné, popřípadě, co by mohlo být jinak. Výstupem většinou bývá zřetelný posun v komunikaci a v pochopení mezi partnery. K vyhodnocení dochází také na intervizních a supervizních setkáních mediátorů.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.