Nový důmCože? Centrum bude v novém?

Proč potřebujeme novou budovu?

Naše současná budova je určena k demolici a bez nového zázemí se neobejdeme. Chceme i nadále poskytovat a rozšířit naše služby a programy.

Proč nám pomoci?

 • Předcházíme rozpadu vztahů a rodin.
 • Dětem a mladým lidem s postižením pomáháme žít běžný život.
 • Umožňujeme seberealizaci pečujících na trhu práce.
 • Podporujeme rodiče dávající lásku, domov a rodinu dětem ať už vlastním nebo v pěstounské péči.

Jaký je rozpočet projektu?

Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci domu včetně jeho vybavení
 57,5 milionů Kč
Předpokládaná výše dotace IROP (EU + státní rozpočet ČR)42 milionů Kč
Dotace statutárního města Ostrava7,1 milionů Kč
Dotace statutárního města Ostrava – z programu Loterie
267 tisíc Kč

Projekt potřebujeme dofinancovat z darů a jiných zdrojů:

Dofinancování z darů a jiných zdrojů
8,13 milionů Kč

Díky vám už jsme našemu cíli blíže

Veřejná sbírka (k 31. 1. 2024)518 275 Kč
Ostatní dary (k 31. 12. 2023)415 000 Kč
Příspěvek Biskupství ostravsko-opavského z 1. diecézní sbírky
2 084 000 Kč
Výtěžek z Adventních koncertů České televize5 689 180 Kč

Projekt je zařazen mezi strategické projekty ostravské aglomerace z výzvy č. 30. IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI) a již na něj byly vyčleněny finanční prostředky. 

Tato dotace pokryje 95 % způsobilých výdajů jimiž jsou pouze ty na sociální služby.  

Potřebujeme získat finanční prostředky na dofinancování 5% spoluúčasti a zbylých nezpůsobilých výdajů, které nejsme schopni z vlastních zdrojů zajistit. 

V dubnu 2023 byla zpracována dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu.

Máme pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení.

Také jsme uzavřeli smlouvu se zhotovitelem stavby firmou MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

V pátek 5. 1. 2024 proběhla tisková konference k zahájení rekonstrukce našeho nového zázemí. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde

Ve stejný den byla budova předána zhotoviteli, který až do června 2025 bude pracovat na její rekonstrukci.

Cože? Centrum bude v novém?
Cože? Centrum bude v novém?

Naše Centrum pro rodinu a sociální péči již 30 let poskytuje prorodinné aktivity rodinám i jednotlivcům a věnuje se pomoci a podpoře dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jejich pečujícím. Dlouhá léta působíme v budově v Ostravě-Vítkovicích na Syllabově ulici 19e. Budova je již v nevyhovujícím stavu, a proto jsme hledali nové prostory, kam by se všechny naše aktivity mohly přestěhovat.

Povedlo se! Nevyužitá budova v Ostravě opět smysluplně ožije!

Cože? Centrum bude v novém?

Proč potřebujeme novou budovu?

 • Současné zázemí je nevyhovující.
 • Naše stávající budova je v nerekonstruovatelném stavu.
 • Velkým problémem je zchátralá střecha, kvůli které do objektu zatéká.
 • Nedostatečný prostor, který neumožňuje rozšiřování našich služeb.
 • Největším problémem je, že se s touto budovou v rámci rozvoje univerzitního městečka Lékařské fakulty Ostravské univerzity dále nepočítá.

Co se s novou budovou zlepší?

 • Díky revitalizaci budovy Hornopolní 21 budou všechny služby a aktivity i nadále pod jednou střechou.
 • Zároveň nám nové prostory umožní nabídku služeb rozšířit.
 • Tyto prostory můžeme lépe přizpůsobit našim klientům.
 • Budova je blíže dostupná z centra města.
 • Nová budova bude energeticky úspornější.
 • A především dáme život opuštěnému domu.
Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.

Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.

vedoucí oddělení fundraisingu a PR

T: +420 771 212 440
E: avodsedalkova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.