Tiskové zprávy

O nás


Začala rekonstrukce nového domu Centra pro rodinu a sociální péči

Ostrava 5. 1. 2024

Ostravské Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. bude mít všechny své sociální služby i zázemí pro prorodinné aktivity pod novou střechou. Právě dnes byla budova bývalé ubytovny sester v areálu Městské nemocnice Ostrava předána firmě MV STAVBY VJAČKA s. r. o., která je zhotovitelem plánované rekonstrukce. Dříve opuštěný dům tak nebude sloužit pouze protialkoholní záchytné stanici, která zde svůj provoz zahájila v září loňského roku. Další čtyři patra budovy se stanou novým místem pro páry, rodiny i osoby se zdravotním postižením. Stavební práce jsou plánovány na necelé dva roky, hotovo by mělo být v červnu 2025.

Centrum dosud sídlí v budově nacházející se v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ta však prochází obrovským rozvojem včetně rozšíření areálu a stávající budova Centra je tak určena k demolici. Pro zachování fungování všech služeb a aktivit bez dopadu na jejich uživatele a klienty je tedy stěhování nezbytné. Potřeba nové budovy pro Centrum několik let tížila Statutární město Ostrava a řešení se našlo vlastně souhrou náhod, jak uvádí Zbyněk Pražák, náměstek primátora: Když jsem hledal prostory  pro novou protialkoholní záchytnou stanici, jelikož původní neodpovídala dnes požadovaným kritériím, padla mi do oka hyzdící budova bývalé ubytovny v areálu Městské nemocnice, na níž již byl vydán demoliční výměr. A protože záchytce postačovalo pouze jedno ze čtyř stávajících podlaží, blesklo mi, že by to mohla být dobrá volba pro nové sídlo Centra pro rodinu. Oslovil jsem pana ředitele, který byl z nabídky nadšen a potom už šlo vše standardním postupem. Zpracování projektu, uzavření dlouhodobé smlouvy o výpůjčce a zajištění potřebných finančních prostředků. S úsměvnou mírou nadsázky se tedy dá říci, že Centrum pro rodinu vděčí za své nové sídlo potřebě vybudovat v Ostravě novou záchytku.”

Stručně se k historii budovy a jejímu dalšímu využití vyjádřil také ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig: Od jara 2007 až po loňské září byla bývalá ubytovna sester prázdná a od roku 2014 na ni byl dokonce vydán demoliční výměr. V současné době již ale zčásti modernizovaný objekt slouží svému novému účelu – provozována je v něm protialkoholní záchytná stanice a za zhruba osmnáct měsíců v něm najde zázemí i Centrum pro rodinu a sociální péči. Vše je připraveno tak, aby nic nebránilo využívání objektu dvěma takto odlišnými subjekty.

Přízemí budovy od září 2023 již slouží protialkoholní stanici. Od dnešního dne ožijí i další patra, která je však zapotřebí zcela zrekonstruovat a upravit pro potřeby klientů a uživatelů, kteří služeb a aktivit Centra pro rodinu a sociální péči využívají. Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor a střechy a vybudování nových půdních prostor. Bude to zahrnovat bezbariérový vstup včetně výtahu a rampy. Změny v dispozicích vyžadují mimo jiné nové rozvody - elektroinstalace, voda, odpady; podlahy, omítky. Budou vybudovány nové klubovny, cvičná kuchyně, konzultační místnosti, nové zázemí pro osobní asistenty. Dále se jedná o nové dveře, výmalbu a vnitřní vybavení,” vysvětluje rozsah revitalizace Marek Schneider, ředitel ostravského Centra. A ve stručnosti přibližuje financování: Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci včetně jeho vybavení činí 57,5 milionu Kč. Z toho předpokládáme 42 milionů Kč jako dotaci IROP (EU+státní rozpočet ČR). Zbylých 15,5 milionu Kč tedy musíme uhradit z jiných zdrojů – příspěvek města, diecézní sbírky, výtěžek Adventních koncertů ČT a dary jednotlivců a firem.”

Biskup Martin David přibližuje úlohu ostravsko-opavské diecéze, která je pro Centrum pro rodinu největším partnerem:  Biskupství ostravsko-opavské se podílelo už na přípravě a podání žádosti o dotaci na projekt nového domu Centra pro rodinu bude se podílet také na jeho financování. Už v loňském roce proběhla ve farnostech ostravsko-opavské diecéze na podporu tohoto projektu sbírka, která vynesla bezmála 2 miliony  korun. V letošním roce se bude podobná sbírka opakovat. Biskupství poskytne Centru pro rodinu formou zápůjčky také předfinancování dotačních prostředků během realizace projektu.”

To, že se Centrum pro rodinu bude nacházet v samotném centru města, oceňuje i starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka: Jsem rád, že sídlo Centra pro rodinu a sociální péči bude právě v MOaP. Díky jeho poloze v centru města Ostravy, navíc v blízkosti dopravního uzlu budou tak služby poskytované Centrem skutečně dostupné pro všechny klienty. Navíc jsem rád, že se touto rekonstrukcí našlo smysluplné využití původně opuštěné budovy.”

Dnes je tedy zahájena nová etapa života Centra pro rodinu a sociální péči. My se těšíme na léto roku 2025, kdy budeme moci své služby a aktivity nabídnout v nové budově odpovídající všem potřebám a přáním našich klientů a uživatelů.

Mgr. Radka Moricová – autor tiskové zprávy (specialista PR) – 777 244 235, rmoricova@prorodiny.cz
Mgr. Jan Dvořák (vedoucí oddělení fundraisingu a PR) – 771 212 440,
 jdvorak@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.