Kontakty

Kontakty


Zaměstnanci

Vedení organizace

Bc. Marek Schneider

Bc. Marek Schneider

předseda, ředitel

T: +420 774 244 332 +420 731 625 875
E: mschneider@prorodiny.cz

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

místopředseda

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Mgr. Monika Chlopčíková

Mgr. Monika Chlopčíková

vedoucí Střediska RODINA

T: +420 774 724 428
E: mchlopcikova@prorodiny.cz

Rostislav Macošek

Rostislav Macošek

vedoucí Střediska VÝZVA

T: +420 775 244 210
E: rmacosek@prorodiny.cz

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Jan Dvořák

vedoucí oddělení fundraisingu a PR

T: +420 771 212 440
E: jdvorak@prorodiny.cz

Organizační pracovníci

Marie Mochová

Marie Mochová

asistentka předsedy, sekretariát CPR

T: +420 552 301 417+420 734 435 135
E: mmochova@prorodiny.cz

Ing. Markéta Gubaniová, Ph.D.

Ing. Markéta Gubaniová, Ph.D.

ekonom, personalista

T: +420 775 244 025
E: mgubaniova@prorodiny.cz

Jan Zuchnický, Dis.

Jan Zuchnický, Dis.

vedoucí správních činností, webmaster

T: +420 731 625 620
E: jzuchnicky@prorodiny.cz

Středisko RODINA

Mgr. Monika Chlopčíková

Mgr. Monika Chlopčíková

vedoucí Střediska RODINA

T: +420 774 724 428
E: mchlopcikova@prorodiny.cz

Vojtěch Orlík

Vojtěch Orlík

střediskový manažer

T: +420 603 981 117+420 597 822 232
E: vorlik@prorodiny.cz

Mgr. Valéria Šmýrová

Mgr. Valéria Šmýrová

vedoucí aktivit KER, CEK

T: +420 777 542 160
E: vsmyrova@prorodiny.cz

Ivana Zajíčková

Ivana Zajíčková

lektor KER

T: +420 731 625 622
E: izajickova@prorodiny.cz

Bc. Marek Schneider

Bc. Marek Schneider

vedoucí aktivity víkendy pro táty a děti

T: +420 774 244 332 +420 731 625 875
E: mschneider@prorodiny.cz

Jan Zajíček

Jan Zajíček

vedoucí ŠRK manželská setkání

T: +420 777 244 245
E: jzajicek@prorodiny.cz

Poradna pro vztahy a rodinu

Bc. Lenka Macková, DiS.

Bc. Lenka Macková, DiS.

vedoucí poradenství, mediátor

E: lmackova@prorodiny.cz

Bc. Jana Balcarová

Bc. Jana Balcarová

objednání poradenství, sociální pracovník

T: +420 775 244 291
E: poradenstvi@prorodiny.cz, jbalcarova@prorodiny.cz

Bc. Dagmar Ševčíková

Bc. Dagmar Ševčíková

sociální pracovník, terapeut

E: dsevcikova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Szymiková

Mgr. Marie Szymiková

manželský a rodinný poradce, psycholog

E: mszymikova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

sociální pracovník, terapeut

E: mchrastkova@prorodiny.cz

Bc. Kateřina Harabišová

Bc. Kateřina Harabišová

mediátor, specialista PR

E: kharabisova@prorodiny.cz

Mgr. Valéria Šmýrová

Mgr. Valéria Šmýrová

mediátor, rodinný konzultant

E: vsmyrova@prorodiny.cz

Bc. Olga Vaníková

Bc. Olga Vaníková

terapeut, rodinný poradce

Jan Zajíček

Jan Zajíček

mediátor, rodinný konzultant

E: jzajicek@prorodiny.cz

Ivana Zajíčková

Ivana Zajíčková

mediátor

E: izajickova@prorodiny.cz

Vztahová příprava a vzdělávání

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Mgr. Helena Ptáčníková, DiS.

Mgr. Helena Ptáčníková, DiS.

lektorka preventivních programů

T: +420 777 244 834
E: hptacnikova@prorodiny.cz

Mgr. Ondřej Rozkopal

Mgr. Ondřej Rozkopal

vedoucí příprav na manželství

T: +420 731 744 400
E: orozkopal@prorodiny.cz

Doprovázení pěstounských rodin

Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

vedoucí NRP a sociální pracovník

T: +420 774 244 257
E: mchrastkova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Macková, DiS.

Bc. Lenka Macková, DiS.

zástupce vedoucí NRP a sociální pracovník

T: +420 774 244 416
E: lmackova@prorodiny.cz

Bc. Kateřina Šnajdrová

Bc. Kateřina Šnajdrová

sociální pracovník

T: +420 775 244 293
E: ksnajdrova@prorodiny.cz

Seniorské aktivity

 Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

vedoucí seniorských aktivit

T: +420 734 876 497
E: lkanokova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Putzlacherová

Bc. Lenka Putzlacherová

specialista

T: +420 736 185 701
E: lputzlacherova@prorodiny.cz

Pastorace

Bc. Marek Schneider

Bc. Marek Schneider

vedoucí střediska pro pastoraci DOO

T: +420 774 244 332 +420 731 625 875
E: mschneider@prorodiny.cz

Vojtěch Orlík

Vojtěch Orlík

vedoucí pastoračních programů

T: +420 603 981 117
E: vorlik@prorodiny.cz

 Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

vedoucí seniorských aktivit

T: +420 734 876 497
E: lkanokova@prorodiny.cz

Jana Dostálová

Jana Dostálová

vedoucí pastoračních programů

T: +420 731 625 617
E: jdostalova@prorodiny.cz

Mgr. Anna Němcová

Mgr. Anna Němcová

vedoucí pastoračních programů

E: anemcova@prorodiny.cz

Bc. Lucie Lysková

Bc. Lucie Lysková

vedoucí pastoračních programů

T: +420 732 627 783
E: llyskova@prorodiny.cz

Libuše Pavlíková

Libuše Pavlíková

lektor ŠOŽ, pastorační asistent

T: +420 605 410 705
E: lpavlikova@prorodiny.cz

Mgr. Ondřej Rozkopal

Mgr. Ondřej Rozkopal

vedoucí příprav na manželství

T: +420 731 744 400
E: orozkopal@prorodiny.cz

Bc. Lenka Putzlacherová

Bc. Lenka Putzlacherová

specialista

T: +420 736 185 701
E: lputzlacherova@prorodiny.cz

Středisko VÝZVA

Rostislav Macošek

Rostislav Macošek

vedoucí Střediska VÝZVA

T: +420 775 244 210
E: rmacosek@prorodiny.cz

Ing. Jana Kotásková

Ing. Jana Kotásková

projektový manažer

T: +420 777 202 444
E: jkotaskova@prorodiny.cz

Ing. Helena Krejčoková

Ing. Helena Krejčoková

personalistka

T: +420 775 244 023
E: hkrejcokova@prorodiny.cz

Ing. Martina Kurdzielová

Ing. Martina Kurdzielová

administrátor projektů

T: +420 774 244 082
E: mkurdzielova@prorodiny.cz

Osobní asistence OASA

Bc. Jolana Goluchová, DiS.

Bc. Jolana Goluchová, DiS.

vedoucí služby OASA, sociální pracovník

T: +420 775 644 245
E: jgoluchova@prorodiny.cz

Ing. Bc. Iveta Prokopová

Ing. Bc. Iveta Prokopová

zástupce vedoucí služby, sociální pracovník

T: +420 774 244 415
E: iprokopova@prorodiny.cz

Bc. Petr Göttlicher

Bc. Petr Göttlicher

sociální pracovník, klíčový pracovník

T: +420 775 244 249
E: pgottlicher@prorodiny.cz

Mgr. Zuzana Matulová

Mgr. Zuzana Matulová

sociální pracovník, klíčový pracovník

T: +420 774 244 088
E: zmatulova@prorodiny.cz

Tomáš Bartonec

Tomáš Bartonec

pracovník v sociálních službách, klíčový pracovník

T: +420 775 244 297
E: tbartonec@prorodiny.cz

Lenka Marušáková

Lenka Marušáková

pracovník v sociálních službách, klíčový pracovník

T: +420 774 424 478
E: lmarusakova@prorodiny.cz

Odlehčovací služba RESPIT

Bc. Martina Borovičková

Bc. Martina Borovičková

vedoucí služby RESPIT, sociální pracovník

T: +420 774 244 259
E: mborovickova@prorodiny.cz

Bc. Denisa Michalková

Bc. Denisa Michalková

sociální pracovník

T: +420 774 244 258
E: dmichalkova@prorodiny.cz

Bc. Lucie Ducká

Bc. Lucie Ducká

sociální pracovník

T: +420 775 503 379
E: lducka@prorodiny.cz

Sociálně aktivizační služba BRÁNA

Mgr. Veronika Poništ

Mgr. Veronika Poništ

vedoucí služby BRÁNA, sociální pracovník, mentor praxí

T: +420 774 244 081
E: vponist@prorodiny.cz

Mgr. Karolína Schmidtmeyerová

Mgr. Karolína Schmidtmeyerová

zástupce vedoucí služby, sociální pracovník

T: +420 774 244 083
E: kschmidtmeyerova@prorodiny.cz

Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.

Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.

sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků

T: +420 774 232 442
E: bjezoparovska@prorodiny.cz

Vojtěch Zajíček

Vojtěch Zajíček

pracovník v sociálních službách,
koordinátor dobrovolníků

T: +420 774 244 307
E: vzajicek@prorodiny.cz

Tomáš Uhl

Tomáš Uhl

pracovník v sociálních službách

T: +420 775 604 266
E: tuhl@prorodiny.cz

Odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Mgr. Pavla Hodinová

Mgr. Pavla Hodinová

vedoucí služby RODINNÝ PRŮVODCE, sociální pracovník

T: +420 774 244 256
E: phodinova@prorodiny.cz

 Mgr. Lenka Nováková

Mgr. Lenka Nováková

sociální pracovník

T: +420 770 601 272
E: lnovakova@prorodiny.cz

Kateřina Ručková, DiS.

Kateřina Ručková, DiS.

sociální pracovník

T: +420 774 244 511
E: kruckova@prorodiny.cz

Rehabilitační asistence

Bc. Denisa Michalková

Bc. Denisa Michalková

koordinátor Rehabilitační asistence

T: +420 774 785 457
E: rehast@prorodiny.cz

Pracovníci oddělení fundraisingu a PR

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Jan Dvořák

vedoucí oddělení fundraisingu a PR

T: +420 771 212 440
E: jdvorak@prorodiny.cz

Bc. Kateřina Harabišová

Bc. Kateřina Harabišová

fundraiser

T: +420 774 487 038
E: kharabisova@prorodiny.cz

Ing. Soňa Cvešperová

Ing. Soňa Cvešperová

specialista PR, administrátor projektů

T: +420 775 644 246
E: scvesperova@prorodiny.cz

Mgr. Radka Moricová

Mgr. Radka Moricová

specialista PR, správce facebooku, obchůdek

T: +420 777 244 235
E: rmoricova@prorodiny.cz

MgA. Lucia Petrůjová

MgA. Lucia Petrůjová

specialista PR, fotograf

T: +420 777 243 494
E: lpetrujova@prorodiny.cz

MgA. Karolína Petrůjová

MgA. Karolína Petrůjová

specialista PR, grafik organizace

T: +420 771 212 442
E: kpetrujova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.