Kontakty

Kontakty


Zaměstnanci

Vedení organizace

Bc. Marek Schneider

Bc. Marek Schneider

předseda, ředitel

T: +420 774 244 332 +420 731 625 875
E: mschneider@prorodiny.cz

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

místopředseda

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Mgr. Monika Chlopčíková

Mgr. Monika Chlopčíková

vedoucí Střediska RODINA

T: +420 774 724 428
E: mchlopcikova@prorodiny.cz

Rostislav Macošek

Rostislav Macošek

vedoucí Střediska VÝZVA

T: +420 775 244 210
E: rmacosek@prorodiny.cz

Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.

Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.

vedoucí oddělení fundraisingu a PR

T: +420 771 212 440
E: avodsedalkova@prorodiny.cz

Organizační pracovníci

Marie Mochová

Marie Mochová

asistentka předsedy, sekretariát CPR

T: +420 552 301 417+420 734 435 135
E: mmochova@prorodiny.cz

Jan Zuchnický, DiS.

Jan Zuchnický, DiS.

vedoucí správních činností, webmaster

T: +420 731 625 620
E: jzuchnicky@prorodiny.cz

Středisko RODINA

Mgr. Monika Chlopčíková

Mgr. Monika Chlopčíková

vedoucí Střediska RODINA

T: +420 774 724 428
E: mchlopcikova@prorodiny.cz

Ing. Jana Kotásková

Ing. Jana Kotásková

personalista

T: +420 777 202 444
E: jkotaskova@prorodiny.cz

Bc. Michaela Kovalská

Bc. Michaela Kovalská

ekonom

T: 777 244 265
E: mkovalska@prorodiny.cz

Poradna pro vztahy a rodinu

Bc. Kateřina Harabišová

Bc. Kateřina Harabišová

vedoucí

T: +420 775 245 732
E: kharabisova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Macková, DiS.

Bc. Lenka Macková, DiS.

sociální pracovník

E: lmackova@prorodiny.cz

Bc. Jana Balcarová

Bc. Jana Balcarová

objednávání klientů, sociální pracovník

T: +420 775 244 291
E: poradenstvi@prorodiny.cz, jbalcarova@prorodiny.cz

Bc. Dagmar Ševčíková

Bc. Dagmar Ševčíková

sociální pracovník, poradce

E: dsevcikova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Szymiková

Mgr. Marie Szymiková

psycholog, manželský a rodinný poradce

E: mszymikova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

terapeut pro děti a dospívající, manželský a rodinný poradce

E: mchrastkova@prorodiny.cz

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.

psycholog, manželský a rodinný poradce

Bc. Olga Vaníková

Bc. Olga Vaníková

poradce

E: ovanikova@prorodiny.cz

Mgr. Daniel Rychlik, MBA

Mgr. Daniel Rychlik, MBA

poradce, metodická podpora

E: drychlik@prorodiny.cz

Mediace

Bc. Jana Balcarová

Bc. Jana Balcarová

objednávání klientů, sociální pracovník

T: +420 775 244 291
E: poradenstvi@prorodiny.cz, jbalcarova@prorodiny.cz

Bc. Kateřina Harabišová

Bc. Kateřina Harabišová

vedoucí aktivity, mediátor

E: kharabisova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Macková, DiS.

Bc. Lenka Macková, DiS.

mediátor

T: +420 775 245 732
E: lmackova@prorodiny.cz

Mgr. Valéria Šmýrová

Mgr. Valéria Šmýrová

mediátor

E: vsmyrova@prorodiny.cz

Mgr. Pavla Gregorová

Mgr. Pavla Gregorová

mediátor

E: pgregorova@prorodiny.cz

Mgr. Aleš Novotný

Mgr. Aleš Novotný

mediátor

E: anovotny@prorodiny.cz

Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

terapeut pro děti a dospívající, manželský a rodinný poradce

T: +420 774 244 257
E: mchrastkova@prorodiny.cz

Rodinné konzultace

Bc. Jana Balcarová

Bc. Jana Balcarová

objednávání klientů, sociální pracovník, rodinný konzultant

T: +420 775 244 291
E: poradenstvi@prorodiny.cz, jbalcarova@prorodiny.cz

Bc. Kateřina Harabišová

Bc. Kateřina Harabišová

vedoucí aktivity, rodinný konzultant

E: kharabisova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Macková, DiS.

Bc. Lenka Macková, DiS.

rodinný konzultant

T: +420 775 245 732
E: lmackova@prorodiny.cz

Bc. Dagmar Ševčíková

Bc. Dagmar Ševčíková

rodinný konzultant

E: dsevcikova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Szymiková

Mgr. Marie Szymiková

psycholog, rodinný konzultant

E: mszymikova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

rodinný konzultant, terapeut pro děti a dospívající

T: +420 774 244 257
E: mchrastkova@prorodiny.cz

Mgr. Valéria Šmýrová

Mgr. Valéria Šmýrová

rodinný konzultant

E: vsmyrova@prorodiny.cz

Bc. Olga Vaníková

Bc. Olga Vaníková

rodinný konzultant

E: ovanikova@prorodiny.cz

Mgr. Daniel Rychlik, MBA

Mgr. Daniel Rychlik, MBA

rodinný konzultant, metodická podpora

E: drychlik@prorodiny.cz

Doprovázení pěstounských rodin

Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

vedoucí NRP a sociální pracovník

T: +420 774 244 257
E: mchrastkova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Macková, DiS.

Bc. Lenka Macková, DiS.

sociální pracovník

T: +420 774 244 416
E: lmackova@prorodiny.cz

Mgr. Eliška Kapicová, DiS.

Mgr. Eliška Kapicová, DiS.

sociální pracovník

T: +420 775 244 293
E: ekapicova@prorodiny.cz

Programy na podporu vztahů a rodičovství

Mgr. Valéria Šmýrová

Mgr. Valéria Šmýrová

vedoucí programů, lektor KER a CEK

T: +420 777 542 160
E: vsmyrova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Putzlacherová

Bc. Lenka Putzlacherová

lektor KER a CEK

T: +420 736 185 701
E: lputzlacherova@prorodiny.cz

Marie Varechová

Marie Varechová

lektor KER a CEK

E: mvarechova@prorodiny.cz

Stanislav Putzlacher

Stanislav Putzlacher

lektor KER a CEK

Tereza Soldánová

Tereza Soldánová

lektor KER

Jiří Soldán

Jiří Soldán

lektor KER

Vztahová příprava a vzdělávání

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Mgr. Helena Ptáčníková, DiS.

Mgr. Helena Ptáčníková, DiS.

lektorka preventivních programů

T: +420 777 244 834
E: hptacnikova@prorodiny.cz

Mgr. Anna Němcová

Mgr. Anna Němcová

lektorka preventivních programů

T: +420 737 686 598
E: anemcova@prorodiny.cz

Bc. Lucie Lysková

Bc. Lucie Lysková

lektorka preventivních programů

T: +420 732 627 783
E: llyskova@prorodiny.cz

Mgr. Marie Klímková

Mgr. Marie Klímková

lektorka preventivních programů

T: +420 721 936 661
E: info@spolecnysvetcpr.cz

Seniorské aktivity

 Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

vedoucí seniorských aktivit

T: +420 734 876 497
E: lkanokova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Putzlacherová

Bc. Lenka Putzlacherová

koordinátorka programů Akademie na cestách

T: +420 736 185 701
E: lputzlacherova@prorodiny.cz

Pastorace - ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským

Bc. Marek Schneider

Bc. Marek Schneider

vedoucí pastoračních projektů BOO

T: +420 774 244 332 +420 731 625 875
E: mschneider@prorodiny.cz

Vojtěch Orlík

Vojtěch Orlík

střediskový manažer

T: +420 603 981 117+420 597 822 232
E: vorlik@prorodiny.cz

Pobočka BOO Ostrava

Bc. Marek Schneider

Bc. Marek Schneider

vedoucí pastoračních programů

T: +420 774 244 332 +420 731 625 875
E: mschneider@prorodiny.cz

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

vedoucí pastoračních programů

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Vojtěch Orlík

Vojtěch Orlík

vedoucí pastoračních programů

T: +420 603 981 117
E: vorlik@prorodiny.cz

Mgr. Ondřej Rozkopal

Mgr. Ondřej Rozkopal

vedoucí příprav na manželství

T: +420 731 744 400
E: orozkopal@prorodiny.cz

Pobočka BOO Opava

Jana Dostálová

Jana Dostálová

vedoucí pastoračních programů

T: +420 731 625 617
E: jdostalova@prorodiny.cz

Mgr. Anna Němcová

Mgr. Anna Němcová

vedoucí pastoračních programů

T: +420 737 686 598
E: anemcova@prorodiny.cz

Pobočka BOO Frýdek-Místek

 Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

vedoucí seniorských aktivit

T: +420 734 876 497
E: lkanokova@prorodiny.cz

Bc. Lenka Putzlacherová

Bc. Lenka Putzlacherová

pastorační asistent

T: +420 736 185 701
E: lputzlacherova@prorodiny.cz

Pobočka BOO Třinec

Bc. Lucie Lysková

Bc. Lucie Lysková

vedoucí pastoračních programů

T: +420 732 627 783
E: llyskova@prorodiny.cz

Libuše Pavlíková

Libuše Pavlíková

pastorační asistent

T: +420 605 410 705
E: lpavlikova@prorodiny.cz

Pobočka BOO Krnov

Ing. Margita Vyleťalová

Ing. Margita Vyleťalová

pastorační asistent

T: +420 731 625 616
E: gita.vyletalova@email.cz

Pobočka Společný svět - centrum pro rodinu, z. s., Kozlovice

Mgr. Marie Klímková

Mgr. Marie Klímková

vedoucí pastoračních programů

T: +420 721 936 661
E: info@spolecnysvetcpr.cz

Pobočka Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s.

Mgr. Tereza Müllerová

Mgr. Tereza Müllerová

vedoucí centra, mediátorka

T: +420 605 056 070
E: info@cprkoprivnice.org

Středisko VÝZVA

Rostislav Macošek

Rostislav Macošek

vedoucí Střediska VÝZVA

T: +420 775 244 210
E: rmacosek@prorodiny.cz

Ing. Helena Krejčoková

Ing. Helena Krejčoková

personalista

T: +420 775 244 023
E: hkrejcokova@prorodiny.cz

Ing. Martina Kurdzielová

Ing. Martina Kurdzielová

administrátor projektů

T: +420 774 244 082
E: mkurdzielova@prorodiny.cz

Bc. Michaela Kovalská

Bc. Michaela Kovalská

personalista

T: 777 244 265
E: mkovalska@prorodiny.cz

Osobní asistence OASA

Bc. Jolana Goluchová, DiS.

Bc. Jolana Goluchová, DiS.

vedoucí služby OASA, sociální pracovník

T: +420 775 644 245
E: jgoluchova@prorodiny.cz

Ing. Bc. Iveta Prokopová

Ing. Bc. Iveta Prokopová

zástupce vedoucí služby, sociální pracovník

T: +420 774 244 415
E: iprokopova@prorodiny.cz

Bc. Petr Göttlicher

Bc. Petr Göttlicher

sociální pracovník, klíčový pracovník, sexuální důvěrník

T: +420 775 244 249
E: pgottlicher@prorodiny.cz

Mgr. Zuzana Matulová

Mgr. Zuzana Matulová

sociální pracovník, klíčový pracovník

T: +420 774 244 088
E: zmatulova@prorodiny.cz

Tomáš Bartonec, DiS.

Tomáš Bartonec, DiS.

sociální pracovník, klíčový pracovník

T: +420 775 244 297
E: tbartonec@prorodiny.cz

Lenka Marušáková, DiS.

Lenka Marušáková, DiS.

sociální pracovník, klíčový pracovník

T: +420 774 424 478
E: lmarusakova@prorodiny.cz

Odlehčovací služba RESPIT

Bc. Denisa Michalková

Bc. Denisa Michalková

vedoucí služby RESPIT, sociální pracovník

T: +420 774 244 259
E: dmichalkova@prorodiny.cz

Mgr. Kateřina Vašková

Mgr. Kateřina Vašková

sociální pracovník

T: +420 774 244 258
E: kvaskova@prorodiny.cz

Sociálně aktivizační služba BRÁNA

Mgr. Veronika Poništ

Mgr. Veronika Poništ

vedoucí služby BRÁNA, sociální pracovník, mentor praxí, sexuální důvěrník

T: +420 774 244 081
E: vponist@prorodiny.cz

Mgr. Karolína Schmidtmeyerová

Mgr. Karolína Schmidtmeyerová

sociální pracovník

T: +420 774 244 083
E: kschmidtmeyerova@prorodiny.cz

Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.

Bc. Barbora Ježo-Párovská, DiS.

sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků, sexuální důvěrník

T: +420 774 232 442
E: bjezoparovska@prorodiny.cz

Vojtěch Zajíček

Vojtěch Zajíček

pracovník v sociálních službách, koordinátor dobrovolníků, sexuální důvěrník

T: +420 774 244 307
E: vzajicek@prorodiny.cz

Tomáš Uhl

Tomáš Uhl

pracovník v sociálních službách

T: +420 775 604 266
E: tuhl@prorodiny.cz

Odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

 Mgr. Lenka Nováková

Mgr. Lenka Nováková

vedoucí služby RODINNÝ PRŮVODCE, sociální pracovník

T: +420 774 244 256
E: lnovakova@prorodiny.cz

Silvie Mojšová, DiS.

Silvie Mojšová, DiS.

sociální pracovník

T: +420 770 601 272
E: smojsova@prorodiny.cz

Bc. Petr Michael Richtár, DiS., LL.M.

Bc. Petr Michael Richtár, DiS., LL.M.

sociální pracovník

T: +420 774 244 511
E: prichtar@prorodiny.cz

Rehabilitační asistence

Mgr. Dominika Domašíková

Mgr. Dominika Domašíková

koordinátor Rehabilitační asistence

T: +420 774 785 457
E: rehast@prorodiny.cz

Pracovníci oddělení fundraisingu a PR

Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.

Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.

vedoucí oddělení fundraisingu a PR

T: +420 771 212 440
E: avodsedalkova@prorodiny.cz

Ing. Soňa Cvešperová

Ing. Soňa Cvešperová

specialista PR, administrátor projektů

T: +420 775 644 246
E: scvesperova@prorodiny.cz

Mgr. Radka Moricová

Mgr. Radka Moricová

specialista PR, obchůdek

T: +420 777 244 235
E: rmoricova@prorodiny.cz

MgA. Lucia Petrůjová

MgA. Lucia Petrůjová

specialista PR, fotograf

T: +420 777 243 494
E: lpetrujova@prorodiny.cz

Lukáš Vojvodík

Lukáš Vojvodík

fundraiser

T: +420 774 487 038
E: lvojvodik@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.