Nový důmVíce o projektu

Skutečnost, že naše Centrum potřebuje novu budovu, tížila už jeho dřívějšího ředitele Jana Zajíčka a s nástupem ředitele současného, Marka Schneidera, tato myšlenka začala mít konkrétní podobu. Velkou roli v řešení problému sehrálo Statutární město Ostrava. Výsledek se pak našel vlastně souhrou náhod, jak uvádí Zbyněk Pražák, náměstek primátora: Když jsem hledal prostory  pro novou protialkoholní záchytnou stanici, jelikož původní neodpovídala dnes požadovaným kritériím, padla mi do oka hyzdící budova bývalé ubytovny v areálu Městské nemocnice, na níž již byl vydán demoliční výměr. A protože záchytce postačovalo pouze jedno ze čtyř stávajících podlaží, blesklo mi, že by to mohla být dobrá volba pro nové sídlo Centra pro rodinu. Oslovil jsem pana ředitele, který byl z nabídky nadšen a potom už šlo vše standardním postupem. Zpracování projektu, uzavření dlouhodobé smlouvy o výpůjčce a zajištění potřebných finančních prostředků. S úsměvnou mírou nadsázky se tedy dá říci, že Centrum pro rodinu vděčí za své nové sídlo potřebě vybudovat v Ostravě novou záchytku.” 

Kdy se s novým domem Centra začalo a jak postupujeme?

říjen – prosinec 2021
jednání o možnostech využití budovy Hornopolní 2254/21 a příprava nájemní smlouvy
leden 2022
podpis nájemní smlouvy mezi Městskou nemocnicí Ostrava a Centrem pro rodinu a sociální péči
březen 2022
zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce domu
duben 2022
podpis smlouvy s vybraným zhotovitelem projektové dokumentace (Ing. arch. Jiří Markevič)
květen 2022
podání žádosti o dofinancování projektu z programu Loterie Statutárního města Ostrava
červen 2022
hotova studie plánu budovy
červen 2022
schválena dotace Statutárního města Ostrava z programu Loterie (267 tisíc Kč)
červenec 2022
podání strategického záměru do programového rámce Integrované teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti (ITI OMO)
září 2022
projekt zařazen mezi strategické projekty ostravské aglomerace z výzvy č. 30. IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI)
březen 2023diecézní sbírka na dofinancování nákladů spojených s rekonstrukcí domu
duben 2023
zpracována dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu
duben 2023
podání žádosti o účast v Adventních koncertech České televize
květen 2023
benefiční koncert Centra pro rodinu a sociální péči pro rekonstrukci nového domu
květen 2023byli jsme vybráni mezi 10 organizací postupujících do užšího výběru pro Adventní koncerty
červen 2023
vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce domu
červen 2023naše Centrum úspěšně obhájilo žádost a bylo vybráno pro účast v Adventních koncertech České televize
červenec 2023
podání žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava na dofinancování nákladů rekonstrukce budovy
září 2023podání žádosti o dotaci dle výzvy č. 30. IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI)
říjen 2023
pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení
říjen 2023
uzavření smlouvy se zhotovitelem objektu – firmou MV STAVBY VJAČKA s. r. o.
listopad 2023
Adventní koncert České televize pro nový dům našeho Centra
prosinec 2023schválena mimořádná dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava (7,1 milionů Kč)
leden 2024
tisková konference k rekonstrukci nového zázemí Centra
leden 2024
předání stavby firmě MV STAVBY VJAČKA s. r. o., která provádí celkovou rekonstrukci
březen 2024
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – získání finanční podpory z EU
březen 2024rozdělení konta Adventních koncertů České televize – do našeho Centra putuje 5 689 180 Kč

Rekonstrukce budovy pro Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

loga Spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Identifikace projektu

Registrační číslo projektu:
CZ.06.04.02/00/22_030/0003209
Dotace:
Integrovaný regionální operační program
Výzva:
30. IROP – Sociální služby – SC 4.2
Výše dotace EU:
cca 37,6 mil. Kč
Veřejné zdroje ČR:
cca 4,4 mil. Kč
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2025

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy na ulici Hornopolní 2254/21 v Moravské Ostravě pro nové zázemí Centra pro rodinu a sociální péči z. s. potřebné pro sociální služby a související aktivity.

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Předmětem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor budovy bývalé ubytovny sester na ulici Hornopolní v Moravské Ostravě.

Rekonstruovaná budova poskytne Centru pro rodinu a sociální péči z. s. potřebné nové zázemí pro sociální služby a související aktivity, které poskytuje na území Ostravské metropolitní oblasti s možností budoucího rozvoje. Vlastníkem této
budovy je Statutární město Ostrava. Budova je svěřena do užívání Městské nemocnici Ostrava, p.o.
Centrum má pronajaty prostory na 31 let (včetně souhlasu provést jejich rekonstrukci).

Stěžejní je zachování kontinuity poskytování sociálních služeb a aktivit bez omezení a dopadu na uživatele a klienty.
Veškeré prostory vyžadují rozsáhlou rekonstrukci a adaptaci k novému účelu. Budou provedeny stavební práce související s vnitřní rekonstrukcí budovy (1.PP, vchod do budovy a přístup ke schodišti v 1.NP, dále 2.NP, 3.NP a podkroví na 4. a 5.NP), včetně změn v dispozicích, dále bude provedeno vybudování výtahu a bezbariérové rampy, parkovacího stání, pořízení vybavení (nábytek, počítače apod.), úprava okolí budovy.

Díky projektu dojde:
  • k zachování v současnosti poskytovaných služeb a aktivit Centra,
  • k využití dosud prázdné chátrající budovy v centru území Ostravské metropolitní oblasti,
  • umístněním Centra pro rodinu a sociální péči v areálu Městské nemocnice Ostrava k příležitosti navázání spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava s Oddělením zdravotně sociálních služeb,
  • ke zlepšení dopravní dosažitelnosti,
  • získání podstatně větších prostor umožní větší rozsah poskytovaných služeb a aktivit i zlepšení podmínek pro poskytovatele (cvičná kuchyně, konzultační místnosti, zázemí pro osobní asistenty, rehabilitační místnost); dostatečný počet kluboven pro realizaci skupinových aktivit služeb pro uživatele a pro vzdělávání pracovníků, dostatek konzultačních místností rozšíří možnosti poskytování poradenství, 
  • podstatné zlepšení estetické úrovně prostor pro poskytování sociálních služeb a aktivit, což vnímáme jako přínos pro klienty i personál.


Rekonstruované prostory umožní činnost Centra jakožto významného partnera a poskytovatele na poli rodinné politiky a sociálních služeb i v následujících letech. Dostupnost sociálních služeb v Ostravské metropolitní oblasti získá realizací projektu další rozvojový potenciál.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

logoOstrava !!!

Dotace Statutárního města Ostrava


Díky dotacím Statutárního města Ostrava můžeme zajistit  potřebné spolufinancování k dotaci Integrovaného regionálního operačního programu IROP.


Rekonstrukce budovy pro Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Výše dotace: 7,1 milionů Kč


Dostupnost služeb a aktivit Centra pro rodinu a sociální péči z. s. osobám se zdravotním postižením

Program: Loterie

Výše dotace: 267 000 Kč

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.