Akademie pro třetí věk – cesty za poznánímAkademie pro třetí věk – cesty za poznáním

Projekt, určený pro cílovou skupinu seniorů, má tyto cíle: 

1/ zmírnění sociální izolace seniorů, podpora navázání nových osobních vztahů s vrstevníky, vzájemná podpora seniorů a sdílení zkušeností prostřednictvím organizovaných exkurzí a společného poznávání méně známých či neznámých míst Moravskoslezského kraje

2/ nabídka aktivního a smysluplného trávení času pro seniory, posílení jejich kognitivních funkcí a rozšíření kompetencí prostřednictvím činností, které jsou zaměřeny na rozšíření znalostí v oblasti historie a kulturního dědictví v našem regionu

3/ podpora seniorů v uvědomění si vlastní hodnoty a kořenů, sounáležitosti s regionem, kde žijí a místem, odkud pocházejí a motivace k prožívání radosti ze života v seniorském věku

4/ zvýšení povědomí o kulturně-historickém dědictví Moravskoslezského kraje, který byl často vnímán (i historicky) pouze jako oblast s těžkým průmyslem skrze prezentaci vybraných památek, které se většinou nacházejí v odlehlejších lokalitách regionu se sníženou dostupností veřejnou dopravou a i přes svůj historický a kulturní význam stojí často na okraji zájmu laické veřejnosti.


Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.