Krok za krokem k sanaci rodinKrok za krokem k sanaci rodin

Obsahem projektu je práce s klienty ve spolupráci s příslušnými orgány sociálněprávní ochrany dětí podle požadavků a doporučení OSPOD, a také soudů. Projekt Krok za krokem ... zahrnuje doprovázení rodin dětí, které jsou v evidenci OSPOD.


Aktivity projektu směřují k eliminaci ohrožení dítěte/dětí vzniklou situací v rodině. Aktivitami projektu se míní poskytování poradenství jak individuální, tak rodinné, díky kterému klienti získají kompetence zvládat partnerský konflikt či rodičovský konflikt, který v nemalé míře ohrožuje dítě.


Jde často o rozvodové/rozchodové nebo porozvodové situace, které jsou ohrožující pro vývoj dítěte/dětí. Aktivitami projektu chceme pomáhat klientům poznávat své prožívání, myšlení, chování a podporovat je ke přepracování nefunkčních vzorců chování, což vede k minimalizaci ohrožení dítěte/dětí v dané rodině. Konkrétně se jedná o pomoc rodičům při řešení výchovných problémů, problémů péče o dítě, při co největším sjednocení náhledu na výchovu, předcházení škodlivým vlivům a ochranu před nimi, včetně řešení problémů rodičů, které mají negativní dopad na děti (vztahy, finance, další sociální otázky).


Konzultace bývají opakovaná dle potřebnosti s cílem minimalizovat negativní dopady na děti v ohrožené rodině. Klienti se učí oddělit partnerství od rodičovství a jsou vedeni k uvědomění, že tím, že přestávají být partneři, neznamená, že přestávají být rodiči.


Předností projektu je úzká spolupráce s orgány SPOD, která vede k zvyšování rodičovských kompetencí a eliminaci konfliktních situací mezi rodiči, což má pozitivní dopad na dítě, předcházení ohrožení dítěte vlivem konfliktů mezi rodiči, a také možnost zapojení dítěte samotného do poradenského procesu. Rovněž přednost projektu spatřujeme v jeho multidisciplinárním přístupu a možností navázat na aktivity podporující partnerské a rodičovské kompetence.

Projekt je podpořen ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.