Doprovázení pěstounských rodin

Podpora rodiny a vztahů


Jak podat stížnost

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Stížností se rozumí vyjádřená nespokojenost. Stížnosti jsou vnímány zásadně pozitivně, jako věcně a konkrétně formulované podněty, které jsou příležitostí pro zvyšování kvality práce CPR. Všechny stížnosti jsou pro naši organizaci cenné podněty, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu, zlepšovat náš přístup, uvědomit si chyby a učit se z nich.

Podání stížnosti není na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána; právo podat stížnost musí být naplněno, aniž by došlo k ohrožení osoby podávající stížnost.

Stěžovatel má možnost uvést ve stížnosti svou totožnost a má možnost podat stížnost anonymně. S údaji se nakládá podle pravidel o ochraně osobních údajů.

Možnosti sdělení stížnosti:

  • písemně poštou na adresu střediska,
  • datovou schránkou,
  • e-mailem na adresu služby, střediska nebo organizace (pestouni@prorodiny.cz; rodina@prorodiny.cz, cpr@prorodiny.cz), 
  • vhozením do schránky ve Středisku RODINA 'Schránka přání a stížností' proti vchodu, nebo podáním učiněným na místě,
  • ústně vedoucímu střediska či služby nebo kterémukoliv pracovníkovi Doprovázení pěstounských rodin; příjemce ústní stížnosti zapisuje obsah do stanoveného formuláře. 


Postup při řešení stížnosti 

Stěžovatel má nárok na vyřízení stížnosti ve lhůtě do 30 dnů. 

Každá stížnost (podaná písemně poštou, mailem, písemně přes schránku, ústně) je příjemcem stížnosti zapsána. K podání, evidenci a vyřízení slouží stanovený formulář, který se ukládá do složky Stížnosti, uložené u vedoucího střediska. Ústně přednesenou stížnost zaznamenává příjemce na stanoveném formuláři sám a vkládá do složky Stížnosti.

Způsoby sdělení odpovědi o vyřešení stížnosti 

Odpověď má písemnou formu a je stěžovateli zaslána, pokud poskytl kontaktní údaje. Odpověď je stěžovateli doručena stejnou cestou, jakou stížnost podal, případně způsobem, který si výslovně zvolil. Případně je výsledek řízení se stěžovatelem probrán také ústně.

U anonymních stížností je odpověď po dobu 30 dnů umístěna na nástěnce u vstupu do střediska.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit s podnětem k prošetření své stížnosti na další nadřízené orgány a dále na další organizace: 

Na organizaci:

Ředitel Centra pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
kontaktní adresa: Syllabova 3039/19e, 703 86 Ostrava-Vítkovice
e-mail: cpr@prorodiny.cz
datová schránka: qu4i9v7

Další instituce:

  • Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, telefon: +420 595 622 222, elektronická podatelna: posta@msk.cz, datová schránka: 8x6bxsd
  • MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, telefon: +420 221 921 111, datová schránka: sc9aavg
  • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39 602 00 Brno, telefon: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz, datová schránka: jz5adky
  • Český helsinský výbor, Štefánikova 261/21, 150 00 Praha-Smíchov, telefon: +420 220 515 188, e-mail: sekr@helcom.cz


Podrobněji jsou stížnosti popsány v Operačním manuálu CPR.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.