Podpora rodiny a vztahů

Podpora rodiny a vztahů


Doprovázení pěstounských rodin

Co děláme

Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče. V současné době máme volnou kapacitu pro dvě pěstounské rodiny. V případě zájmu nás kontaktujte.

Doprovázíme pěstounské rodiny a poskytujeme jim komplexní podporu směřující k zajištění bezpečného, láskyplného, stabilního a podnětného prostředí pro přijaté děti. Jsme s rodinou společně na cestě od příchodu dítěte do rodiny až po jeho dospělost. Pomáháme zvládnout náročné situace, které role náhradního rodiče přináší. 

Zajišťujeme vzdělávání pěstounů, odlehčení a odborné poradenství včetně terapeutického doprovázení pro malé i velké. Respektujeme práva dětí a podporujeme je v přijetí jejich identity. Pomáháme se zajištěním bezpečného kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou. Podílíme se na propagaci náhradní rodinné péče v rámci kampaně Dejme dětem rodinu.


Pro koho tady jsme

Poskytujeme podporu, pomoc a poradenství pěstounským rodinám. 

Jsme tady pro:

  • pěstouny a poručníky
  • děti svěřené do náhradní rodinné péče
  • další děti v náhradních rodinách (biologické, adoptované děti)
  • děti, které o pomoc požádají
  • zájemce o náhradní rodinnou péči,
  • rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte,
  • osoby dítěti blízké,
  • osoby, které potřebují základní sociální poradenství.


Doprovázíme pěstouny s bydlištěm na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín.


Poslání

Naším posláním je pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých původních rodinách, aby zvládly tuto těžkou situaci. Podporujeme pěstounské rodiče, kteří se rozhodli nabídnout jim svou lásku, domov a rodinu.

Doprovázení pěstounských rodin
Mgr. Marie Chrástková

Mgr. Marie Chrástková

vedoucí služby doprovázení pěstounských rodin

T: +420 774 244 257
E: pestouni@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.