Kurzy

Podpora rodiny a vztahů


O člověku a lásce

Co děláme 

Zde nabízíme vzdělávací a formační program na základech čisté křesťanské nauky o člověku a morálních aspektech lidského kednání. Kurz, který navodí diskusi o vlastním lidství. Přispěje k sebereflexi, ke hledání smyslu a naplnění života. Nahlédne člověka jako bytost, která se realizuje ve vztazích, často v lásce a manželství. Propojením společenskovědních oborů, které vysvětlují manželství a lásku, s bioetickou problematikou, probere aktuální hodnotová témata: zahrnutí sexuality do sebepřijetí, přístup k sexuálnímu životu, k plodnosti a otěhotnění, k antikoncepci, ale také k potratům, umělému oplodnění, ke zpochybňování přirozené sexuality. Sv. Jan Pavel II. používal drsné označení kultura smrti. Velmi oblíbenou závěrečnou kapitolou je téma doby chození, s úvahami, jak dojít ke zdařilému osobnímu životu v dlouhém dospělém životě.


Pro koho tady jsme

Je to seriál setkání pro mládež – tedy studenty, spolča, biřmovance, snoubence i mladé manžely… pro všechny, kdo přemýšlejí, co a proč je dobré pro osobní život, a ptají se, jaký byl Boží plán s člověkem. Zván je každý, kdo má zájem, bez omezení. Témata diskutujeme z katolického pohledu. Program se pružně se uzpůsobí objednavateli. Organizátorem může být obec nebo farnost nebo třeba knihovna;  také se nabízí jako obsahová náplň tam, kde již běží pravidelná setkávání, např. spolča, biřmovanci, scholy, skauti apod. Lze domluvit respektování obvyklého místa setkávání i času.


Poslání

Poslání kurzu je předat lidem, kteří mají zájem o křesťanský pohled, podrobný pohled na podstatu lásky, prostřednictvím argumentů, které předkládá křesťanská nauka, bible, autorita církve. Samozřejmou součástí je porozumění čistým postojům v oblasti lásky, manželství, sexuality a plodnosti.


Program

  1. O člověku, přijetí vlastní identity, havárii a lásce … o původním Božím plánu … lásce jako povolání … vyrovnávání se s hříšností … (kapitola v podstatě o sebepřijetí, jaké je křesťanské poselství, kdo je člověk).
  2. O člověku a lásce, o sexualitě, která je darem od Boha, o naplnění života ve snubní lásce … (kapitola vlastně ještě jednou o sebepřijetí, se zahrnutím sexuality, o podstatě lásky a cíli života).
  3.  O člověku, lásce a odpovědném rodičovství … co nás ale ve škole učili o antikoncepci … (kapitola k pojmu plánování rodičovství, aby se uvedl na pravou míru, očistil od agitací; o svobodě rozhodování).
  4. O člověku, lásce a předávání života … jak nahlížíme na plodnost … na co se vlastně připravujeme do budoucnosti … (kapitola s etickými otázkami, které nás potkávají v běžném životě – lze se přidat ke kultuře života, nebo ke kultuře smrti).
  5. O člověku, lásce, plodnosti a dalších nástrahách kultury smrti … (kapitola o slepých uličkách, které odvádějí od manželské lásky, např. umělém oplodňování nebo zpochybňování sexuality). 
  6. O člověku, lásce a cestě k tomu, aby se povedla … k čemu se dá využít doba chození … (kapitola s praktickými náměty, jak se v době chození pojistit, aby byl dlouhý život v manželství v pohodě).


Ceník a organizační informace

Setkání se konají podle domluvy s organizátorem, často v podvečer, mohou být všední dny i víkendy. Lze uspořádat také kurz na tři soboty v čase 9:00 – 17:00 (vždy celodenní setkání s občerstvením a obědem).

Poplatek za osobu na celý kurz není stanoven, finanční podporu zajišťuje Biskupství ostravsko-opavské.

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.