Kurzy

Podpora rodiny a vztahů


Studia manželství a rodiny

Co děláme 

Organizačně zajišťujeme vzdělávací a formační týden pro manžele, kteří chtějí nejen žít svou víru, ale do hloubky se vzdělávat a čerpat z pokladů vědních oborů o manželství a rodině. Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě v Římě speciální institut, Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Od roku 2016 se zapojili formou kurzu také kněží i laici v naší vlasti.

Nejvlastnější původ těchto studií je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty v posledních letech jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva z.s., Akadémia Karola Wojtylu; naše Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. poskytuje organizační spolupráci a zajištění.

Ve studijní části studenti, tedy manželé, prohlubují vnímání pravdy o člověku, povolání k lásce, manželství a rodině. SMR má pět vzdělávacích modulů, teologický, filosofický, morálně-teologický, pedagogický a psychologický. Manželé mohou posílit vlastní osobní život v manželském společenství. Dále získávají dovednosti stát se vyslanci pro ostatní rodiny a vyzařovat svědectví. Získat odbornost pro práci v přípravách snoubenců a s mládeží v oblasti příprav na manželství a pro další pastoraci. Vybavit nastupující mladou generaci. Předat zář pravdy a pravdu lásky, jak je uchovávána v učení Církve, mladým lidem, rodinám, těm, kdo jsou novou nadějí církve.


Pro koho tady jsme

Vzdělávání se nabízí pro katolíky, kteří tvoří živou církev a případně slouží druhým. Studentem je manželský pár, ale může jím být i kněz, zasvěcená osoba, někdo z aktivních laiků v církvi. Záměrně jsou ovšem na týden Studií manželství a rodiny zvány celé rodiny, včetně dětí, protože se klade velký význam prožívání celého programu jako společenství rodin.


Poslání

Prostřednictvím rozšiřování vzdělání a formace různých aktérů rodinné pastorace (zasvěcených osob, odborníků a laiků) získávat stále lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují stabilitu manželství a rodiny v církvi i pro společnost.


Program a organizace

Týdenní pobytový kurz na Velehradě, od nedělního odpoledne do následujícího nedělního rána. Je zajištěno ubytování i strava - snídaně, oběd, večeře + samoobslužná kavárna. Dopoledne probíhají přednášky pro manželské páry. V tom čase zajišťují program dětem ve skupinkách podle věku školení pečovatelé. Každé dítě do dvou let dostává svého osobního pečovatele. Odpoledne je určeno pro aktivity rodinného typu, aby děti trávily dostatek času s rodiči. Večery jdou diskusní, vždy s přednášejícím k tématu dne. Průběžně je také bohatý duchovní program, mše svaté, modlitba růžence, modlitby chval.


Ceník

Poplatek je pro daný rok stanoven za manželský pár a dále za každé dítě podle věkových kategorií, finanční podporu zjišťuje Biskupství ostravsko-opavské. Díky sponzorům je účast dětí do dvou let zdarma, přestože se hradí pobyt a strava pečovatele.


Nejbližší kurz 

Kurz Studia manželství a rodiny se uskuteční v termínu 21. - 28. 7. 2024.

MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.