Kalendář akcí

Kalendář akcí

zpět na výpis akcí

Akce pro manžele

Studia manželství a rodiny

21. 7. 2024 Velehrad
Studia manželství a rodiny

Letní kurz Studií manželství a rodiny je připraven v termínu 21. – 28. 7. 2024 opět tradičně na Velehradě. Pro věřící manžele je to příležitost k rozvoji pravdivého, čistého a hlubokého uchopení života. Pro Centrum pro rodinu je velkou ctí, že je součástí týmu, který vzdělávání připravuje a nabízí. Hlavní záštitu nad studiem nese Akademie kanonického práva z.s.

Milí manželé a rodiny!
Celou tuto stránku čtěte jako velkou pozvánku! Spouštíme přihlašování. Nabízíme příležitost zúčastnit se tohoto týdne s bohatou nabídkou pro ducha, intelekt i tělo, ve společenství dalších rodin. Program bude vyváženým spojením vzdělávání, duchovního i společenského života rodin.

Jaký je cíl studia?

Prostřednictvím rozšiřování vzdělání a formace různých aktérů rodinné pastorace (zasvěcených osob, odborníků a laiků) získávat stále lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost. Studia mají obohatit manžele samotné, a také je dále vybavit pro službu dalším rodinám.

Nedílnou součástí studia je duchovní, společenská a kulturní formace, díky které je možné osobní ztišení v modlitbě i obohacení společenstvím a výměna zkušeností.

Jak se přihlásit?

Přihláška manželského páru na Studia manželství a rodiny ZDE.

Přihláška pečovatele – dobrovolníka na program pro děti ZDE.

Jak si týden studia představit?

Týdenní setkání na Velehradě – od nedělního večera 21. 7. 2024 do nedělního rána 28. 7. 2024. Je zajištěna strava – snídaně, oběd, večeře + samoobslužná kavárna. Ubytování je rezervováno do neděle, s tím, že po nedělní snídani kurz oficiálně končí. Rodiny podle své situace naplánují zpáteční cestu. V neděli 28. 7. už nebude společná mše svatá. Mše svaté budou v bazilice podle pravidelného pořádku farnosti, pro vědomí spojení s celou církví.

Každé dopoledne v týdnu bude vzdělávání pro rodiče – přednášky z vědních oborů o manželství a rodině, samostatný program pro děti ve skupinách se školenými pečovateli. Na tomto kurzu nejsou po dopoledních přednáškách debaty ve skupince.
Odpolední prázdninový program pro celé rodiny, hravý, s charakterem rodinného tábora – ten si rodiny volí samy. Večerní sdílení manželů po uspání dětí. Zde bude zařazena diskuse k přednáškám.
Duchovní program – denní společná modlitba, ranní mše svatá, růženec, příležitost k adoraci. Přítomnost kněží.

Jaká témata připravujeme?

  • Teologický modul – Vývoj katolického učení o manželství
  • Pedagogický modul – Jako muže a ženu je stvořil
  • Morální modul – Hloubka pojmů pud, stud, láska, čistota
  • Filosofický modul – Osoba, lidská přirozenost, přirozený zákon
  • Pastorační modul – Podpora manželských společenství
  • Psychologický modul – Přirozené zákonitosti fungujícího manželství

Jak si představit náklady?

Organizační náklady na letní kurz jsou tvořeny cenou ubytování, stravy, servisu, zajištění přednášejících a pečovatelů o děti. Dobrovolníkům – pečákům hradíme ubytování a stravu, tyto náklady nejsou v plné výši rozpočítány do poplatku za dítě, děti do tří let dáváme se symbolickým poplatkem, který právě směřuje na část pobytových nákladů pečáka. Intenzivně jednáme o získání finanční podpory, hledáme sponzory a dobrodince. Pokud by cena byla jedinou překážkou účasti, nabízíme individuální vyjednávání o
sponzorované ceně. 

Kalkulace cen, s dosud zajištěnou dotací, vypadá takto:

Dospělí – cena za manželský pár
11 000 Kč
Dítě velké – nad 12 let, celá strava
6 500 Kč
Dítě velké – nad 12 let, na přistýlce, celá strava
5 100 Kč
Dítě menší – do 12 let, poloviční strava
4 100 Kč
Dítě menší – do 12 let, na přistýlce, poloviční strava
3 300 Kč
Dítě do 3 let bez nároku na stravu
1 000 Kč

Jaké je místo a termín, organizace?

Velehrad (Stojanovo gymnázium); 21. 7. 2023 – 28. 7. 2024.

Účast 30 rodin (maximální kapacita), předpokládá se vícedětnost.

K tomu asi 30 dobrovolníků – animátorů pro děti.

Organizační tým cca 10 osob; přednášející se budou střídat, denně jedna osoba, akademičtí pracovníci z Čech, Slovenska; pro přednášející je společné, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Na vysokých školách přednášejí obory související s manželstvím a rodinou.

Jaký je hlavní záměr?

Ve studijní části budeme prohlubovat vnímání pravdy o člověku, povolání k lásce, manželství a rodině. Můžeme posílit vlastní osobní život v manželském společenství. Stát se vyslancem pro ostatní rodiny a vyzařovat svědectví. Získat odbornost pro práci v přípravách snoubenců a s mládeží v oblasti příprav na manželství (a další práci). Vybavit nastupující mladou generaci. Předat zář pravdy a pravdu lásky, jak je uchovávána v učení Církve, mladým lidem, rodinám, těm, kdo jsou novou nadějí církve. Formou, jak hlavní
záměry naplnit, by stále měl být tříletý vzdělávací cyklus, systematický diplomový kurz pro celé rodiny. Uspořádání takového kurzu ovšem dosud není připraveno. V každém roce by mělo být týdenní setkání v době letních prázdnin a tři víkendová setkání během roku, pokud to situace ve společnosti dovolí. Účastníky vzdělávání, studenty jsou manželské páry, společenství budou tvořit celé rodiny.
Přihlášení na letní týden ale není závazkem ke studiu po celé tři roky, platí pro toto konkrétní vzdělávání na Velehradě.

Jakou má studium historii?

Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě speciální institut. Od roku 2016 pět let studovali otázky manželství a rodiny také kněží i laici v naší vlasti v kurzu Studia manželství a rodiny. Kontinuitu narušila celosvětová pandemická situace. V koronavirovém roce 2020 proběhl týdenní vzdělávací pobyt na Velehradě (Formační týden). Tento týden se opakoval už pravidelně v letech 2021, 2022, 2023. Akademickými garanty v posledních letech jsou
fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva z.s., Akadémia Karola Wojtylu; naše Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. poskytuje organizační spolupráci a zajištění.

Jaký je původ studia?

Nejvlastnější původ je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva, Akadémia Karola Wojtylu, organizační spolupráci poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Studia manželství a rodiny

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.