Jak podat stížnost

Jak podat stížnost

 • Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování aktivity Rehabilitační asistence.
  Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li
  stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu
  vyhověno.
 • Osobou pověřenou pro přijímání stížností je pracovník aktivity Rehabilitační asistence, či
  vedoucí Střediska VÝZVA, který rovněž zodpovídá za vyřízení stížnosti.
 • Každá stížnost bude řádně prošetřena komisí ve složení:
  - vedoucí Střediska VÝZVA
  - pracovníkem Rehabilitační asistence
  - v případě potřeby může být přizván také právník nebo psycholog
 • Stěžovatel obdrží vyrozumění o vyřízení stížnosti písemně nebo ústně do 30 kalendářních dnů.
  V případě písemného vyrozumění je možno výsledek řízení probrat také ústně.
 • Stěžovatel má možnost nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat nezávislým zástupcem dle
  svého výběru, a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. příbuzným, přítelem, občanskou
  poradnou apod.)
 • V případě, že má stěžovatel omezení komunikační schopnosti (např. je neslyšící, cizí národnosti
  apod.), je organizace povinna přizvat k vyřizování stížnosti nezávislého tlumočníka.
 • V případě podání stížnosti na pracovníka aktivity je zodpovědnou osobou pro přijetí a vyřízení
  stížnosti předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Bc. Marek Schneider.
 • Stěžovatel má právo se odvolat proti vyřízení stížnosti. Odvolání musí být adresováno
  předsedovi Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Bc.
  Marku Schneiderovi.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může dále obrátit na kterýkoliv
  nezávislý orgán.
  Zájemci o aktivitu jsou o možnosti podat stížnost informováni v rámci jednání se zájemcem o aktivitu.
  Pravidla pro vyřizování stížností jsou k dispozici k nahlédnutí každému zájemci v metodice aktivity
  Rehabilitační asistence, která je uložena ve Středisku VÝZVA na ulici Syllabova 3039/19e, Ostrava-
  Vítkovice. S těmito pravidly jsou seznámeni i noví zaměstnanci.
  Připomínky k poskytování aktivity může každý klient aktivity sdělit osobně či písemně, a to přímo na
  akcích pořádaných aktivitou formou formuláře zpětné vazby. Toto lze provést také elektronickou
  formou, písemnou nebo ústním sdělením.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.