Jak podat stížnost

Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby.

 • Stížnost může být podána písemně nebo ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno.
 • Osobou pověřenou pro přijímání stížností je vedoucí služby RESPIT Bc. Martina Borovičková nebo vedoucí Střediska VÝZVA Rostislav Macošek, který rovněž zodpovídá za vyřízení stížnosti.
 • Každá stížnost bude řádně prošetřena komisí ve složení:
  • Rostislav Macošek
  • Bc. Martina Borovičková
  • v případě potřeby může být přizván také právník Mgr. Kateřina Cilečková nebo psycholog Mgr. Kateřina Ožanová
 • Stěžovatel obdrží vyrozumění o vyřízení stížnosti písemně nebo ústně do 30 kalendářních dnů. Se stěžovatelem se dohodneme, jakou formou mu bude výsledek řízení sdělen.
 • Stěžovatel má možnost nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat nezávislým zástupcem dle svého výběru a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. příbuzným, přítelem, občanskou poradnou apod.)
 • V případě, že má stěžovatel omezení komunikační schopnosti (např. je neslyšící, cizí národnosti apod.), je organizace povinna přizvat k vyřizování stížnosti nezávislého tlumočníka.
 • V případě podání stížnosti na vedoucí pracovníky je zodpovědnou osobou pro přijetí a vyřízení stížnosti předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě pan Bc. Marek Schneider.
 • Stěžovatel má právo se odvolat proti vyřízení stížnosti. Odvolání musí být adresováno předsedovi Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 3172/1, v Ostravě panu Bc. Marku Schneiderovi.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může dále obrátit na kterýkoliv nezávislý orgán např. na některou z občanských poraden. Asociace občanských poraden, Tachovské nám. 3, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 599.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou součástí pracovního řádu služby RESPIT. K nahlédnutí jsou každému zájemci k dispozici v metodice, která je uložena ve Středisku VÝZVA na ulici Syllabova 3039/19e, Ostrava-Vítkovice. S těmito pravidly jsou seznámeni i noví zaměstnanci.

Připomínky k poskytovaným službám může každá uživatel služby sdělit osobně či písemně, a to přímo na akcích pořádaných službou formou formuláře, nebo uvedením zápisu v knize stížností a připomínek. Toto lze provést také elektronickou formou, písemnou nebo ústním sdělením.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.