Osobní asistence OASA

Lidé se<br /> zdravotním postižením a pečující


Poslání, cíle a zásady

Poslání

 • Posláním služby OASA je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pomáhat jim žít běžným způsobem života jejich vrstevníků.


Cíle

 • Cíle služby OASA jsou:
  • podporovat uživatele služby v samostatnosti, soběstačnosti a rozvíjení sebeobslužných činností
  • napomáhat k rozvoji jeho schopností a dovedností
  • podporovat rozšiřování jeho životních možností a využití volného času
  • přispívat k rozvoji komunikačních schopností


Zásady

 • Základní zásadou poskytované služby je zachovávání lidských práv a důstojnosti uživatele
 • Uplatňujeme individuální přístup ke každému uživateli
 • Podporujeme uživatele ve zvyšování samostatnosti s ohledem na jeho přání, možnosti a schopnosti
 • Respektujeme a naplňujeme cíle spolupráce uživatele
 • Dbáme na celoroční průběžné vzdělávání, osobní a profesní růst našich pracovníků formou pravidelných supervizí, pohovorů, školících akcí a metodického vedení


 • Dodržujeme zásady shrnuté v:
 1. Etickém kodexu služby OASA
 2. Pravidlech jednání osobního asistenta
 3. Metodickém pokynu služby OASA: Používání opatření omezující pohyb osob

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.