Odlehčovací služba RESPIT

Lidé se<br /> zdravotním postižením a pečující


Poslání, cíle a zásady služby

Poslání

Posláním služby RESPIT je poskytovat terénní a ambulantní odlehčovací službu dětem nebo mladým lidem od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, a tím podporovat odpočinek a seberealizaci pečujících osob. Služba RESPIT podporuje u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením takový způsob života, který je srovnatelný se životem vrstevníka, který nemá zdravotní postižení.


Cíle

 • Zajistit odpočinek pro pečující osobu od běžné péče,
 • předcházet možné sociální izolaci nebo sociálnímu vyloučení tím, že umožníme pečující osobě fyzický i psychický odpočinek a seberealizaci,
 • podporovat samostatnost při rozvoji komunikace, sociálním začleňování, aktivizačních a volnočasových činnostech,
 • zvyšovat soběstačnost osoby se zdravotním postižením,
 • posilovat sociální, osobní a motorické dovednosti.

Smlouvu s odlehčovací službou uzavírá pečující osoba, společně s osobou, o kterou bude pečováno.

Služba RESPIT podporuje u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením takový způsob života, který je srovnatelný se životem vrstevníka. Usilujeme o to, aby ten, kdo využívá službu RESPIT, měl stejné příležitosti jako každý jiný člověk, který nemá zdravotní postižení, a to s odpovídající podporou.


Zásady

 • Podporujeme uživatele v aktivním řešení jeho nepříznivé sociální situace (Standard č. 3 Jednání se zájemcem o službu RESPIT a Standard č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby),
 • podporujeme udržení systému péče v přirozeném domácím prostředí formou terénní a ambulantní služby – tzn., podporujeme pečující osoby ve zvládnutí péče v domácím prostředí a tím snižujeme riziko sociálního vyloučení,
 • přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům, přiměřeně jejich věku
 • respektujeme svobodnou volbu uživatelů – tzn., neovlivňujeme a nehodnotíme jejich životní postoje, názory, životní styl, výchovný styl, osobní volbu řešení sociální situace (viz. Etický kodex),
 • podporujeme sociální začleňování uživatelů
 • pružně reagujeme na aktuální individuální potřeby uživatele – dle organizačních a personálních podmínek služby vycházíme vstříc potřebám uživatelů především ohledně časových, místních a personálních požadavků,
 • dbáme na kvalitní výběr asistentů, kteří ctí morální zásady, aby mohli poskytovat službu kvalitně a bezpečně,
 • z důvodu zachování důstojnosti nemohou poskytovat dívkám nad 10 let osobní asistenci muži.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.