Poradenství

Poradenství


Rodinné konzultace

Co děláme

Posláním rodinných konzultací je posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní vztahy. Tyto konzultace vedou k aktivní práci na zdokonalení partnerského vztahu, rodinného života a vazeb mezi jednotlivými členy rodiny. V rámci komplexní pomoci nabízíme aktivity, které působí preventivně a předchází tak rizikovým situacím, které by v rodině mohly nastat vlivem dysfunkčních vztahů. Jedná se o poskytnutí krátkodobého poradenství, které má vést ke stabilitě rodinného systému.

Pro koho tady jsme

-     rodiny s dětmi, které řeší nejistotu ve zvládání rodičovské role, v nastavení pravidel soužití, nastavení pravidel komunikace, nejistotu při nastavování výchovných postupů

-      partneři, kteří mají zájem budovat kvalitní partnerský vztah založený na respektu a toleranci

-      rodiče na rodičovské dovolené, kteří řeší změny související s příchodem dítěte (změna rolí, omezení jednoho z příjmů, ztráta pozice v zaměstnání, přetíženost matek, nedostatek sociálních kontaktů, nedostatečně naplňované potřeby partnerů v páru v důsledku péče o dítě)

-      prarodiče, kteří řeší jak být prarodiči, aniž by zasahovali do rodičovských kompetencí svých dětí a předešli tak mezigeneračnímu neporozumění

-      těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, sendvičové generace

-      rodiny se specifickými potřebami, především neúplné rodiny, rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny s více dětmi, patchworkové nebo náhradní rodiny

-      jednotlivci (či páry), kteří se chtějí naučit, jak rozpoznávat vlastní komunikační návyky a dovednosti, jak zvládat komunikaci v emočně vypjatých situacích, osvojit si pozitivní formy komunikace, osvojit si konstruktivní řešení konfliktů a předcházet důsledkům chybných prvků komunikace

-      jednotlivci, kteří se potýkají s nejistotou v otázkách vztahu k sobě samému, potřebují získat náhled či zpracovávat nevědomé procesy z minulosti, které je mohou dále ovlivňovat v jejich chování a prožívání v mezilidských vztazích

Rodinné konzultace

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.