Odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

Poradenství


Poslání, cíle a zásady služby

Poslání

Posláním služby odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE je poskytovat podporu lidem a osobám pečujícím při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku zdravotního postižení. Poskytováním informací a cílené podpory přispíváme k jejich samostatnosti, zvyšování nezávislosti a napomáháme udržet či zlepšit kvalitu jejich života.


Cíle

  • Uživatelé jsou informováni a ví jak postupovat v řešení svých osobních záležitostí v rámci systému státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálních služeb, sociálního a zdravotního pojištění a dalších, týkajících se života se zdravotním postižením. S pomocí získaných informací řeší svoji nepříznivou situaci.
  • Uživatelé znají možnosti pořízení a využití kompenzačních pomůcek a speciálních sportovních potřeb k zapojení se do společenského života a ke zkvalitnění trávení volného času.
  • Uživatelé (osoby pečující) získávají dovednosti ke zvládání náročné životní situace účastí na tematických setkáních pečujících, mají dostatečný prostor pro vzájemné sdílení se.
  • Uživatelé využívají techniky individuálního plánování MAPA – CESTA.
  • Uživatelé jsou na vlastní žádost pravidelně informováni o aktualitách z praktického života se zdravotním postižením. Mají možnost využití knihovny v kanceláři služby.

 

Zásady poskytování služby

Dodržování základních lidských práv a svobod

Anonymita – nabízíme možnost zůstat v anonymitě

Diskrétnosti – zachováváme mlčenlivost, jednání probíhá v soukromí

Objektivity – nabízíme několik variant řešení, podporujeme vlastní rozhodnutí

Rovnocennosti – respektujeme vlastní vůli jednotlivce, podporujeme jeho samostatnost a nezávislost na službě

Spolupráce – spolupracujeme s dalšími službami a institucemi s ohledem na řešenou situaci uživatele služby, na jeho přání a s jeho vědomím

Individuálního přístupu – s jednotlivci pracujeme dle jejich individuálních potřeb

Bezbariérovosti – kancelář služby se nachází v bezbariérových prostorách, je přístupná i osobám na vozíku.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.