Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství

Poradenství


Jak podat stížnost

Kdokoli má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Stížnost může být podána písemně, ústně i telefonicky, s podpisem či anonymně. Uvede-li stěžovatel přání zachovat mlčenlivost o své totožnosti před dalšími osobami, bude mu vyhověno. Osobou pověřenou pro přijímání stížností je vedoucí Poradenství nebo vedoucí Střediska RODINA, která rovněž zodpovídá za vyřízení stížnosti. V případě podání stížnosti na vedoucí pracovníky služby je zodpovědnou osobou pro přijetí a vyřízení stížnosti ředitel/předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě Bc. Marek Schneider. Se stěžovatelem bude dohodnuta forma sdělení výsledku řízení. Stěžovatel obdrží vyrozumění o vyřízení stížnosti písemně nebo ústně do 30 kalendářních dnů. Podrobná pravidla pro vyřizování stížností jsou součástí pracovního řádu. K nahlédnutí jsou každému zájemci k dispozici v metodice, která je uložena ve Středisku RODINA na ulici Syllabova 3039/19e, Ostrava-Vítkovice.
Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.