Poradenství

Poradenství


Mediace

Co děláme

Skrze mediace pomáháme lidem v konfliktní situaci tak, že je podpoříme dojít k řešení sporu formou dohody. Mediace je proces, který vede ke konstruktivnímu hledání cesty ven ze situace, která je pro všechny zúčastněné dlouhodobě tíživá.

V rámci mediací vystupuje mediátor jako nezaujatý účastník jednání a usnadňuje znesvářeným stranám vzájemnou komunikaci tak, aby se i přes vypjaté emoce, které konflikt vyvolávají, dotyční skutečně slyšeli. Mediátor nezkoumá příčiny nepříznivé sociální situace klientů, sám nenavrhuje řešení, ale podporuje klienty v tom, aby společně dospěli k vlastnímu řešení. 

Mediace vykonávají školení odborníci, tedy pracovníci s mediačním výcvikem.

Pro koho tady jsme

Jsme tady pro ty, kdo chtějí svůj konflikt či spor řešit s pomocí prostředníka. Nejčastěji jde o spory partnerské a rodinné, může jít však také o pracovní kauzy, sousedské spory, či nastavení funkčních pravidel soužití před a po rozvodu aj.

 Klienti se na nás obracejí v situacích, kdy selhává zejména jejich schopnost navzájem se slyšet, dojít ke konstruktivnímu řešení hádky či nastavit funkční pravidla při výchově dětí.

Mediace
Bc. Jana Balcarová

Bc. Jana Balcarová

objednávání klientů, sociální pracovník

T: +420 775 244 291
E: poradenstvi@prorodiny.cz, jbalcarova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.