Realizované projekty

O nás


Kompetence pro stabilnější rodinu

Název projektu: KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007208,

prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou


Zahájení realizace projektu: 
2. 4. 2018

Datum ukončení: 29. 3. 2019 - závěrečná zpráva - STÁHNOUT (formát DPF)


Anotace projektu:

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení způsobeného nestabilitou rodiny, rozpadem vztahů v rodině posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti v rámci obcí MAS Pobeskydí. Tím chceme také přispět k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení do komunity a obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dosáhnout toho chceme pomocí čtyř navzájem propojených klíčových aktivit.

KA 1 Interaktivní programy s rodinnou tématikou

KA 2 Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí

KA 3 Cesta efektivní komunikace, rozvoj praktických dovedností

KA 4 Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

Manažer a koordinátor projektu: 
Ing. Jana Kotásková
jkotaskova@prorodiny.cz

Kompetence pro stabilnější rodinu

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.