Realizované projekty

O nás


Kompetence pro stabilnější rodinu II.

Název projektu: KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011741,

prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Datum zahájení: 2. 3. 2020

Datum ukončení: 31. 3. 2023 - závěrečná zpráva - STÁHNOUT (formát PDF)

Stabilní a dobře fungující rodina v řadě případů dokáže překonat sociální problémy a snižuje riziko sociálního vyloučení jejich členů.

Navazuje na pilotní projekt KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU (2018-2019), ve kterém jsme se již na toto téma zaměřili.                                                  

Anotace projektu:

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení způsobeného nestabilitou rodiny, rozpadem vztahů v rodině posílením rodinných a rodičovských kompetencí, rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností, posílením osobních kompetencí v běžném životě u rodin pečujících o děti v rámci obcí MAS Pobeskydí.

Tím chceme také přispět k posílení jejich sebedůvěry pro zapojení do komunity a obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím za pomoci čtyř navazujících aktivit.

 
KA 1 Interaktivní programy s rodinnou tématikou

4x Den pro rodinu-interaktivní programy pro celou rodinu + výstava Svoji,

10x Motivační setkání  - nabídka témat ke stažení v pdf                                             

KA 2 Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí 8x                        

KA 3 Cesta efektivní komunikace, rozvoj praktických dovedností 4x

KA 4 Pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života doprovázením rodinným konzultantem

Vedoucí a administrátorka projektu:
Ing. Jana Kotásková
jkotaskova@prorodiny.cz


Zpětné vazby účastníků pilotního projektu

  • Důležité zjištění pro mě bylo, že základ problému je často v komunikaci. Našla jsem spoustu inspirací a motivace na sobě pracovat, pracovat na komunikaci mezi lidmi, a pokud chci něco změnit, musím začít u sebe.
  • Atmosféra super, rodinná, uvolněnost účastníků, zkušenosti druhých, úkoly, které podnítily k přemýšlení.
  • Témata zajímavé, objevné. Škoda, že se takové věci neřeší dříve, třeba v rámci školního vzdělávání.
  • Pochopení vztahů, rovnováha ve výchově, velká inspirace a uvědomění si chyb ale i správných postupů. Mělo by se zavést do osnov na ZŠ alespoň kousek o pravidlech komunikace, pochopení, naslouchání, všem by se žilo lépe.
  • Můj zájem o kurz ovlivnilo to, že byl inzerovaný v měsíčníku města, ale i kdybych měla dojíždět třeba 20 km, přihlásila bych se.
  • Absolvování skupiny bylo pro mne přínosem, zlepšení vztahů, uvědomění si určitých návazností chování okolí k mým reakcím a naopak, je mi inspirací.
  • Jednoznačný přínos pro vztah a pak změna v rodičovském přístupu.
  • Předání osobních zkušeností jiných a odborné rady, informace. Byl bych ochoten i dojíždět.
  • Líbily se mi příklady ze života, mohli jsme rozebrat určité situace…, že si každý řeší nějaký problém, nejsme v tom sami.
  • Příběhy pomoci z Podbeskydí - 'Jak se stát lepším rodičem'
Kompetence pro stabilnější rodinu II.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.