Realizované projekty

O nás


Betlémy bez hranic

Název projektu: Betlehemy bez hraníc
Registrační číslo: 22410120058
Prioritní osa: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblast podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
Zahájení fyzické realizace: 1. 9. 2014
Ukončení fyzické realizace: 31. 5. 2015

Asociácia rodín a rodinných společenstiev na Slovensku a Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě realizuje projekt Betlehemy bez hraníc, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem ČR/SR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013.

Hlavním cílem je:

zachování tradic předků, oživení a popularizace betlémářství v pohraničním regionu Moravskoslezského, Žilinského a Trenčianského kraje. Celá oblast Horního Slezska, Kysúc, Oravy i Pováží byla bohatý region na betlemářskou tradici. Po Druhé světové válce tato tradice upadala a dnes je betlémářství ohroženo malým zájmem mladé generace, dnešní betlémáři nemají své nástupce, pokračovatele tradice. Vidíme proto jako důležité tradice našich předků zachovávat. Naším projektem proto chceme tuto 400 let starou tradici skrze mladou generaci zpopularizovat a oživit. Záměrem je položit základy každoročně se opakující akce a navázat dlouhodobou spolupráci na obou stranách hranic.

Projekt se skládá z:

  • Pořádání workshopů s výukou výroby betlémů na české a slovenské straně regionu
  • Realizace Slovensko-české výstavy betlémů v Ostravě (Výstaviště Černá louka). Na výstavě, která se uskuteční ve dnech 3. 11. – 21. 12. 2014, budou z velké části výstupy prací z workshopů. Bude unikátní v tom, že autory betlémů budou hlavně děti, mladí lidé a rodiny, ne profesionální řezbáři nebo výtvarníci.

Cílovými skupinami workshopů, na kterých bude probíhat praktická výuka výroby betlémů, jsou žáci ZŠ a SŠ, děti zájmových kroužků a široká veřejnost.

Projekt Betlémy bez hranic položí základy každoročního společného kulturního setkávání obyvatel v česko-slovenském příhraničí, které spojuje zájem o uchování tradic našich předků a oživení betlémářství především skrze mladou generaci.

Osoba zodpovědná za řízení celého projektu:
Lucia Petrujová
lpetrujova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.