Školská prevence

Školská prevence


Vzdělávání pedagogů – DVPP

Co děláme

Jsme zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků podle školského zákona. Počítáme, že společné úsilí našich lektorů a pedagogů bude znamenat větší propojení zkušeností, a proto také větší prospěch pro zdařilý život žáků a dospívajících. Pořádáme čtyři vzdělávací programy, které jsou všechny zaměřeny – ve shodě s praxí naší organizace – na využití zkušeností k prevenci rizikového sexuálního chování a sexuální výchovu. Liší se podrobností obsahu a délkou. Akreditace naší organizaci byla udělena pod č.j.: MSMT-34693/2017-1. Akreditace programů pod č.j.: MSMT-28271/2022-2-856.

 • VÝCHOVA KE VZTAHŮM SE ZAHRNUTÍM SEXUALITY – kurz školské primární prevence.
  Podrobný, rozsáhlý kurz, 80 hodin.
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÉ INTEGRACI SEXUALITY - ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA.
  Seminář v rozsahu 16 hodin, vhodný také pro sborovny.
 • Vztahová sexuální výchova na prvním stupni ZŠ.
  Seminář 8 hodin, účastníci dostanou audiovizuální aplikaci jako pomůcku do hodin.
 • PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ - úkol základního vzdělávání.
  Seminář, pořádaný případně jako konference, naplní 8 hodin vzdělávání.


Pro koho tady jsme

Akreditované programy DVPP jsou určeny pro pedagogické pracovníky. Do cílové skupiny patří obecně učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové a konečně školní psychologové. Naše programy jsou užitečné výslovně pro vyučující rodinné výchovy, vyučující výchovy ke zdraví, přírodopisu, výchovy k občanství, osobnostní a sociální výchovy, společenských věd, popř. etické výchovy. Kromě učitelů jsou programy zacílené na další pedagogické pracovníky, speciální pedagogy, pedagogy volného času, případně i lektory preventivních programů.


Poslání

Chceme spojit s pedagogy úsilí o formaci žáků a dospívajících s cílem pomoci jim ke zdravému sebepřijetí. Dále máme cíl, který navazuje – pomoci mladým, aby zdravé sebepřijetí bylo východiskem k navázání a vybudování kvalitního vztahu lásky v jejich osobním životě, včetně odpovědného zahrnutí sexuality.


Ceník

Ceny programů jsou aktuálně uváděny pro daný program, často jsou sníženy díky dotacím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


MUDr. Maria Fridrichová

MUDr. Maria Fridrichová

vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání

T: +420 731 625 618
E: mfridrichova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.