Vzdělávání zaměstnanců odlehčovací služby RESPITVzdělávání zaměstnanců odlehčovací služby RESPIT

Díky dotaci Moravskoslezského kraje se podařilo zrealizovat vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách odlehčovací služby RESPIT a zvýšit tak jejich odbornou způsobilost a kompetence pro poskytování přímé péče uživatelům služby.

V rámci projektu se podařilo zrealizovat tato vzdělávání:

- 1. 9. 2023, Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením, Rytmus, z.ú., akreditovaný kurz s diskuzí a nácvikem praktických technik - na podporu dovedností pracovníků přímé péče v pochopení podstaty sexuality uživatelů, adekvátních a srozumitelných reakcí na konkrétní situace se kterými se potkávají, na podporu dovedností pracovníků pracovat s intimitou a soukromím uživatele a schopnosti detekce sexuálního zneužívání, zaměstnanci budou schopni uživatele bezpečně podpořit a informovat v otázce sexuality a vztahů.

- 13. 10. 2023, Nauč se žít svůj život, Diakonická akademie s.r.o., zážitkový kurz o vlivu životních příběhů uživatelů na zaměstnance v sociálních službách, podporující pracovníky přímé péče v schopnosti reakce na příběh uživatele, aby mohli být uživateli oporou při jeho sdílení.

Vzděláváním tohoto projektu bylo podpořeno celkem 12 pracovníků přímé péče služby Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT, reg. č. 9 351 981, z toho 10 asistentů odlehčovací služby/pracovníků v sociálních službách a 2 sociální/klíčoví pracovníci služby.

Za podporu projektu srdečně děkujeme.

Logo – Moravskoslezký kraj


Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.