Realizované projekty

O nás


Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. se stalo hlavním přeshraničním partnerem projektu „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“. Vedoucím partnerem je Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem SR/ČR v rámci OP CS
SR-ČR 2007 – 2013.

Název projektu: Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho
vzdelávania
Registrační číslo MONIT: 22410320033
Prioritní osa: 1. Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: 1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost
Zahájení realizace: 1. 1. 2013
Ukončení realizace: 30. 4. 2014

Projekt s registračním číslem 22410320033 byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem SR/ČR v rámci operačního programu CS SR–ČR 2007–2013. Vedoucím partnerem byla Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev, projekt byl realizovaný v období 15. 2. 2013–30. 4.2014. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nové spolupráce v oblasti vzdělávání a rozšiřování know-how při výchově mladé generace na základních a středních školách. Realizací projektu přeshraniční partneři vypracovali metodický postup realizace interaktivního vzdělávání prostřednictvím interaktivních výstav, aby ho bylo možné systematicky využívat na moravském i slovenském pohraničí. Centrum poskytlo know–how a nabyté zkušenosti ve vzdělávání prostřednictvím interaktivních výstav. Slovenský hlavní partner tyto zkušenosti zužitkoval a nabídl školám v Žilině a okolí vzdělávací nástroj, který v takové podobě ve vzdělávací oblasti chyběl. V roce 2013 se uskutečnilo 6 výstav, kterých se zúčastnilo 8 500 osob. Byly to Dny velikonočních řemesel, Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – ptáci, Pojďte si hrát s panem malířem J. Zrzavým, Z. Burian a Hejblata hudební a věci kolem.

Osoba zodpovědná za řízení projektu na straně hlavního přeshraničního partnera:
Lucia Petrůjová, lpetrujova@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.