Realizované projekty

O nás


M_ANIMA

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. se od 1. 1. 2012., jako partner zapojilo do projektu
M_ANIMA
flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00007

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Centrum pro rodinný život (Olomouc)
Centrum pro rodinu Hradec Králové
Centrum pro rodinu Hodonín
Centrum pro rodinu Zlín, o. s.

Projekt chce vytvořit s využitím zahraničních zkušeností nabídku flexibilního vzdělávání pro ženy, které z časových nebo místních důvodů nemohou využít běžné nabídky vzdělávacích kurzů ANIMA CZ.
Cílem vzdělávání je motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby dokázala současné životní etapy využít k osobnímu růstu.
Vzdělávání vychází z dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacích programů pro ženy i ze zkušeností zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH, který nabízí programy pro ženy v oblastech rodina-zaměstnání-trh práce včetně pomoci při řešeních individuálních životních strategií upravenou metodou casemanagementu.

Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno maminkám, které se pravidelně setkávají v klubu maminek, mateřském centru či jiném podobném místě pravidelného setkávání a nemají čas nebo příležitost navštěvo­vat jiné kurzy určené ženám před návratem do zaměstnání.
Prostřednictvím jedné z nich jim bude umožněno nahléd­nout na momentální životní fázi (rodičovská dovolená) také jako na zdroj mnoha dovedností a schopností uplatnitelných mimo vlastní rodinu.

Jak bude vzdělávání probíhat?

Nejdříve bude proškolena tzv. moderátorka – např. koordiná­torka centra, klubu nebo jiná aktivní žena, která se nebude bát zprostředkovat informace dalším ženám. Těžištěm práce pak bude společné zamyšlení se nad tématem dané lekce, řízená diskuse účastnic kombinovaná s různými aktivitami a vše dopl­něno užitečnými radami a informacemi.
Tato forma vzdělávání bude tedy probíhat ve známém pro­středí pro všechny účastnice a četnost vzdělávání si skupina zvo­lí sama dle jiných programů probíhajících v klubu, centru apod.
Moderátorka bude mít k dispozici 20 vzdělávacích jednotek, které si může případně rozložit i na více setkání. K vedení lekcí bude mít k dispozici metodiku a ke každé jednotce další materi­ály určené jak pro její potřebu, tak účastnicím, které budou mít zájem se dozvědět o daném tématu ještě více.

Co všechno se dozvíte?

Vzdělávací jednotky jsou rozděleny do sedmi tematických bloků zpracovaných do 20 vzdělávacích jednotek:

  1. Postavení rodiny ve společnosti
  2. Vymezení osobních možností a perspektiv do budoucna
  3. Trh práce
  4. Komunikační dovednosti
  5. Psychohygiena
  6. Timemanagement
  7. Návrat do zaměstnání

Kde se můžete více informovat?

Lucia Petrůjová – Manažerka projektu
Email: lpetrujova@prorodiny.cz
Mobil: 774 202 442

Ivana Zajíčková – Koordinátorka projektu
Email: izajickova@prorodiny.cz
Mobil: 777 313 141

Motto: Rodina a profese – dvě strany téže mince. Nehledáme rozpor, ale harmonii.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.