Aktuality

Aktuality


Letošní pouť seniorů byla slunečná, radostná a především povzbuzující 26.9.2023

Ve středu 20. září se sjeli senioři z celé diecéze na Pouť seniorů  do Opavy, kterou jsme zahájili mší svatou v 9 hodin v konkatedrále. Cca 180 seniorů, z nichž nejstarší účastnici bylo 102 let,  přivítal bývalý opavský děkan Mons. Mgr. Jan Czudek, Th.D.  (nyní generální vikář). Ten také mši svatou celebroval a seniory povzbudil při kázání. Jako příklad uvedl obecné povzbuzení z lidí, kteří se nespokojili s úzkou specializací ve svém oboru a začali studovat teologii online. Mnozí z účastníků studia potvrdili, že je to přivádí k rozšíření obzorů a také k pokoře. Mons. Czudek nabídl stejné povzbuzení i pro seniory v době, kdy se mluví o finanční gramotnosti, IT gramotnosti, abychom nezapomněli na gramotnost náboženskou a obecně gramotnost víry, ducha. 

Po mši svaté následovala komentovaná prohlídka konkatedrály včetně střípků a zážitků z oprav a rekonstrukce. Komentoval P. Czudek, doplnil ho P. Václav Koloničný - nynější děkan. 

Potom senioři přešli do budovy nedaleké Církevní konzervatoře Německého řádu na občerstvení a další program. Po občerstvení a vzájemném sdílení čekala na seniory poutavá přednáška salesiána P. Františka Bezděka. Při své přednášce použil i myšlenky R. Rohra k ujištění  seniorů o tom, jak jsme každý potřebný, každý z nás je dílem Božím, každý z nás je pozván k přebývání s Hospodinem, na hostinu, na kávu,  nebo na víno” ke stolu s Trojicí Boží… Přednáška měla dvě části.  Každou z nich začínal lektor  písní a hrou na kytaru a tak si senioři dokonce společně zazpívali. Při poděkování P. František s úsměvem řekl, že i on sám odjíždí ze setkání se seniory povbuzený.

Třetí částí Pouti seniorů v Opavě byl krásný koncert studentů konzervatoře společně s pedagogy. Vyslechli jsme například Sonátu pro dvě zobcové flétny G dur, skladatele Jeana Baptiste Loeilleta, Trio G dur Johanna Christiana Bacha pro flétnu, housle a klavír, nebo známou árii z opery Hubička Bedřicha Smetany – Ukolébavka Vendulky. A mnoho dalších krásných skladeb. To vše se skvělým a poutavým komentářem MgA. Zdeňka Kapla, který si pro nás připravil zajímavosti ze života prezentovaných hudebních skladatelů. 

Tím jsme zakončili naši Pouť seniorů v Opavě, která se celá  nesla ve znamení vzájemného sdílení, povzbuzení, optimismu a radosti – ke které nám přispělo i krásné, slunečné počasí. 

Ludmila Kaňoková Lenka PutzlacherováSpolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.