Komplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmiKomplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi

    Projekt Komplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi pomáhá rodinám s dětmi předcházet vzniku negativních sociálně-patologických jevů v rodinách. Cílem je zlepšení vzájemných vztahů, získání rodičovských kompetencí a efektivního naplňování funkcí rodiny, a to především výchovnou a emocionální. Aktivity projektu mají také za cíl napomáhat k zlepšení rodinného soužití a tím přispívat k eliminaci ohrožení dítěte. Pod pojmem komplexní poradenství se rozumí poskytování takové poradenské činnosti, které klienty vybaví kompetencemi převzít zodpovědnost za řešení své situace, žít kvalitní partnerský a rodinný život, zvládat výchovu dětí a předcházet tak jejich ohrožení. Aktivity projektu jsou zaměřeny na širokou veřejnost, to znamená všem rodinám s dětmi, které potřebují získat kompetence pro kvalitnější partnerský či rodinný život, a tím předcházet vzniku negativních patologických jevů v těchto rodinách. Poradenství slouží většinou jako prevence před eskalací problému vedoucího k zachycení v síti OSPOD.


    V rámci projektu nabízíme aktivity, jež mají za úkol podchytit jevy, které negativně ovlivňují plnění funkce rodičovství a jsou rizikem a zdrojem patologií v rodině a výchově dětí – např.: •osobnostní nezralost u dospělých, • upadání do závislostí, • důsledky citové frustrace, neurózy, osobnostní poruchy, • neschopnost vytvořit trvalý vztah, žít dlouhodobý vztah, být schopen závazku, • nepochopení rodiny jako buňky pro formování nové generace, • bezradnost ve výchově, dysfunkční rodinné a rodičovské vzorce • transgenerační přenos negativních mezilidských vazeb na generaci nynějších dětí, • výskyt sociálně patologických jevů u dětí a adolescentů, rizikové chování.


    Aktivity projektu snižují riziko, že rodiny upadnou do hlubších sociálně - patologických problémů, a stabilizují rodiny jako zdravé prostředí pro výchovu dětí, posilují rodičovské kompetence a mezigenerační soudržnost v rodině. Předností projektu je jeho komplexnost, provázanost s jinými dostupnými službami, krátkodobost, co umožňuje nabízet novým klientům termíny do dvou týdnů.


Nejzásadnějším naplněním účelu projektu je předcházení negativních patologických jevů v rodinách vedoucích k ohrožení dítěte a k jeho následné evidenci v agendě OSPOD. Každé sezení je ukončeno hodnocením ze strany klientů. Konkrétně, odborník se ptá klientů, v čem sezení bylo přínosné, popřípadě, co by mohlo být jinak. K vyhodnocení dochází také na intervizních a supervizních setkáních.

Projekt je podpořen ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2023.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.