Nový důmCože? Centrum bude novém?

Proč potřebujeme novou budovu?

Naše současná budova je určena k demolici a bez nového zázemí se neobejdeme. Chceme i nadále poskytovat a rozšířit naše služby a programy.

Proč nám pomoci?

  • Předcházíme rozpadu vztahů a rodin.
  • Dětem a mladým lidem s postižením pomáháme žít běžný život.
  • Umožňujeme seberealizaci pečujících na trhu práce.
  • Podporujeme rodiče dávající lásku, domov a rodinu dětem ať už vlastním nebo v pěstounské péči.

Díky vám už jsme našemu cíli blíže:

Veřejná sbírka   382 708 Kč
Příspěvek Biskupství ostravsko-opavského z diecézní sbírky
2 084 000 Kč

Projekt je zařazen mezi strategické projekty ostravské aglomerace z výzvy č. 30. IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI) a již na něj byly vyčleněny finanční prostředky. 

Tato dotace pokryje 95 % způsobilých výdajů jimiž jsou pouze ty na sociální služby.  

Potřebujeme získat finanční prostředky na dofinancování 5% spoluúčasti a zbylých nezpůsobilých výdajů, které nejsme schopni z vlastních zdrojů zajistit. 

V dubnu 2023 byla zpracována dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu.

Je požádáno o vydání stavebního povolení.

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Jan Dvořák

vedoucí oddělení fundraisingu a PR

T: +420 771 212 440
E: jdvorak@prorodiny.cz

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.