Domů  Registrace

Den třetí - 11.5.2020 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Den třetí - 11.5.2020

Dnes začínáme nový týden a měli bychom ho začínat pozitivně. Třeba s poděkováním Bohu za to, jaká/ý JSEM. Nevyjmenovávat záporné, negativní vlastnosti či chyby. Je třeba, abychom dokázali žasnout sami nad sebou. Abychom se naučili používat dary, kterými jsme byli obdařeni, aniž bychom se chlubili, ale byli si vědomi jejich hodnoty.

Každý z nás dostal jméno. Jméno nám může pomoci při hledání pozitivních vlastností. Jak na to?

Dnes má svátek Svatava. Každé písmenko v sobě skrývá název pozitivní vlastnosti:

Věřím, že se vám bude dařit. Jméno své i jména svých blízkých během chvilky zaplníte krásnými pravdivými kladnými vlastnostmi. Znáte význam všech pozitivních vlastností? O jejich významu si můžete společně popovídat. Možná budete překvapeni, jak vás vidí druzí.

Menší děti si mohou na papír obkreslit své ruce a vybarvit si je barvami, které mají rádi."Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: Pohleď na nás" Obrátil se k nim a čekal, že něco dostane. Petr však řekl: Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!"  (Skutky 3,1-5).

Velice mě zasáhla výzva apoštolů Petra a Jana "pohleď na nás". K uzdravení tady nedochází jen tak mimochodem, během cesty do chrámu. Petr a Jan nejdříve usilují o kontakt. Mluví s dotyčným člověkem, a pak prosí o oční kontakt. Až se na sebe dívají, až už o sobě vědí, pak teprve Petr ve jménu Ježíše uzdravuje! 

My lidé prostě potřebujeme kontakt. V této době je nám větší sociální kontakt upřen, ale o to více může probíhat v našich rodinách. 

Jakoby tvůj partner říkal i tobě: "Podívej se na mě! Vím, že mě už po těch letech znáš, ale přesto - podívej se na mě! Možná uvidíš něco nového... něco, na cos zapomněl, co už je zaneseno léty a starostmi..." 

Jakoby tvé děti říkaly i tobě: "Podívej se na nás! A nedívej se jen na to, jak vyvádíme a kolik je s námi starostí. Podívej se na to, jaký jsme zázrak!" 

Jakoby i tví rodiče říkali: "Podívej se na nás! Podívej se na to, co děláme, jací jsme. Podívej se na to, co jsme se ti snažili předat, někdy možná neuměle, nedokonalou formou, ale z lásky k tobě. A pokud jsme už odešli z tohoto světa, podívej se na nás očima víry ve věčný život. Tolik potřebujeme tvou modlitbu!"  

Petr a Jan nejdříve prosí "pohleď na nás", a pak teprve uzdravují. Proto Vám chci popřát, abyste měli citlivé oko a abyste se nebáli podívat nově na ty, které máte kolem sebe! Přeji požehnané dny,

+ o. Lukáš Engelmann. 

 

 

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku