Domů  Registrace

Den první - 9.5.2020 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Den první - 9.5.2020

V prvním cvičení si procvičíme slovní zásobu a kreativitu.

Dnes bychom se setkali na tradiční pouti rodin na Mariahilf ve Zlatých horách. Cestou bychom obdivovali probouzející se přírodu a kolem cesty by nás zdravily žluté pampelišky či jiné květinky.

Všichni znáte květinku, která má lidový název PAMPELIŠKA.

Zkuste napsat co nejvíce podstatných jmen z písmenek p a m p e l i š k a. Může se zapojit celá rodina. Nebo si jednotlivá písmenka vystřihněte a zkuste skládat. Chcete-li, můžete si dát i časový limit, např. 5 minut.

Jaký je odborný název pro tuto květinku? Víte, jak jí říkají na Slovensku, v Polsku, Německu nebo Anglii?

Máte doma rodinný recept na pampeliškový med? Zeptejte se nebo zatelefonujte prarodičům.

Zkuste nakreslit rostlinu včetně kořenů, listů a květů. Počet květů by měl odpovídat, počtu lidí u vás v rodině nebo kolik byste chtěli, aby vás bylo. Věřím, že se vám obrázek povede a listy budou mít správný tvar ☺. A ještě jedno důležité procvičení - zkuste si vzít tužku do druhé ruky, než jste zvyklí a nakreslete dle možností podobný obrázek i tzv. nevodivou rukou (praváci levou, leváci pravou).

Znáte příběh Princezna Pampeliška, kterou napsal na konci 19. století jako divadelní hru pan Kvapil? Vyšla také v knižní podobě, byla i zfilmována a natočena také jako rozhlasová hra. Pokud ji najdete v knihovně, můžete si ji přečíst, ale nepatří k těm, co končí svatbou… Lepší by bylo zkusit si nějakou vymyslet. Jděte do toho!!! Zítra ji můžete věnovat maminkám, které mají svátek.

Správné řešení:

Smetanka lékařská , slovensky -  púpava, polsky - mniszek lekarski, německy – der Löwenzahn, anglicky – dandelion.


Milí přátelé, drahé rodiny,

srdečně vás zdravím v Týdnu pro rodinu, který je v letošním roce podobně jako mnoho jiných věcí poznamenán končící pandemií. Všichni doufáme, že už máme za sebou období, kdy byl život různými omezeními paralyzován a mnoho věcí nuceně přestalo fungovat. To, co fungovat nepřestalo, právě naopak muselo fungovat stále víc než stoprocentně, jsou rodiny. Rodiny se v tomto krizovém období staly místem vyučování, aby nahradily uzavřené školy, staly se místem modlitby, aby nahradily uzavřené kostely, staly se místem práce, aby nahradily uzavřená pracoviště. Rodiny prostě nemohly mít zavřeno. Během uplynulých dnů se děkovalo mnoha lidem, kteří se obětavě nasazovali při zvládání pandemie, ať to byli lékaři, zdravotníci, ošetřovatelé, hasiči, vojáci a další. Rád bych moc poděkoval také všem rodinám, bez kterých by život nebyl možný a které pro všechny musely tvořit přirozené zázemí. Děkuji především maminkám, tatínkům a všem ostatním členům rodin za velké nasazení při zajišťování všeho, co je pro život v rodinách potřebné. Často jsme v těch uplynulých dnech slyšeli slova: „Společně to zvládneme“. Děkuji rodinám, že jsou místem, kde se od nejútlejšího věku učíme, jaký význam má právě společenství, oběť a láska - hodnoty, které jsme měli tak výmluvně před očima ve velikonočním příběhu Ježíše Krista. Jsou to hodnoty, bez kterých je překonávání jakékoli krize mnohem obtížnější a někdy i nemožné.

+ Martin David
pomocný biskup - generální vikář

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku