Domů  Registrace

Den čtvrtý - 12.5.2020 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Den čtvrtý - 12.5.2020

V dnešním úkolu se zaměříme na dlouhodobou paměť, logické myšlení, myšlení v souvislostech. Přiřaďte k sobě vždy jedno slovo z levého, prostředního a pravého sloupce (označení – číslice + malé písmeno + velké písmeno) tak, aby byl výrok pravdivý. Uvedená slova mají spolu souvislost. Můžete si změřit čas, za jak dlouho se vám podaří splnit úkol.

Např.: 20. Ledový; m) Muž; Z) Servác = 20. m) Z)  ☺

Určitě to zvládnete a odhalíte souvislosti - hodně štěstí!

 

Nebylo by špatné si také místa ukázat na mapě ČR nebo najít k jednotlivým seskupením obrázek nebo zapojit fantazii a nějaké seskupení ztvárnit.

Věřím, že dokážete i vy připravit další zajímavá seskupení a nabídnete je svým blízkým v rodině či je pošlete přátelům nebo spolužákům.

Navštívili jste některé místo označené pod velkým písmenem? Zavzpomínejte, co vás v místě oslovilo. Možná získáte inspiraci k výletu nebo si sestavíte seznam míst, která byste rádi navštívili. Přejeme šťastnou cestu ☺, možná už nejen virtuální.

Správné řešení:   1. j) E)             2. f) I)              3. e) F)             4. i) G)             5. h) J)

                        6. b) H)            7. d) A)            8. a) B)             9. g) C)            10. c) D)Zářivé Jitřenky a Statní Mužové,


gratuluji Vám, že usilujete následovat Nejsvětější Trojici. Bůh stvořil člověka ke své podobě, jako muže a ženu ho stvořil. Nejsvětější trojice je společenství lásky mezi různými osobami. Bůh je vztah, je „já“, které se obrací k „ty“. V Trojici každá Osoba je darem pro jiné. Duch Svatý, který nám byl dán, vtahuje nás do toho úžasného proudění lásky. Potom zapomeneme na sebe, to je milost všech milostí, a usilujeme, aby ten druhý byl šťastný. Mluvíme řečí andělů a ti nepotřebují mnoho slov. Máme společného dirigenta – Ježíše a snažíme se harmonicky zpívat podle Jeho taktovky.
   
     Nejdůležitější slovo v duchovním i manželském životě je „BÝT ŽIVÝ“. Bůh je osoba, partner je osoba. Ti, kdo jsou živí, dívají se na sebe, mluví spolu, naslouchají srdcem, nikdy neřeknou: „znám ho“ nebo „mám ho“. Živí se dívají jedním směrem, spolu tvoří a jsou věrní v temnotách tomu, co viděli na světle.

     Nejdříve se díváme do Boží Tváře a vidíme milující Tvář Ježíše a potom teprve mluvíme. Když nebudeme mluvit s Bohem, ztratíme víru. Stejně, když se nebudeme dívat na partnerku a mluvit s ní, ztratíme jí. Nikdy nesmíme říci: “mám víru, mám Boha, mám muže nebo ženu.“  Věc mohu mít, ale Osobu i osobu musím den co den „dobývat“. Nikdy nesmíme říci: „znám Boha, znám muže, ženu“. / „Nic mi o něm neříkejte, znám ho, jak staré boty“ = konec lásky/.  Osoba má daleko více budoucnosti než minulosti a přítomnosti. Osobu budeme poznávat celou věčnost.
    
     Víra je také věrnost. Věříme v Boha, věříme v manželství. Víra, to není recitace Kréda. Víra je živým vztahem k osobě, od níž mnoho očekávám, kterou nepřestávám poznávat, se kterou se radím, kterou objevuji. Manželská víra je přesně totéž. Někoho milovat znamená poskytnout mu úvěr. Znamená to -očekávat od něho něco jiného, než co jsme dodnes našli. Nejkrásnější definice lásky pochází od Gabriela Marcela: „Někoho milovat znamená navždy v něj doufat.“ Láska má vždy v sobě rozměr budoucnosti.
   
     Chci být znovu živý, abych tě mohl znovu milovat. To je moje jediná věrnost. Nemohu někomu slíbit, že ho budu milovat po celý život. Ale mohu mu slíbit, že zůstanu živým, pak věřím, byla-li to na počátku pravá láska, že tato láska zůstane živá nebo že bude schopna vzkříšení. Opakuji však, musí zde být základem pravá láska, ne iluze nebo rozmar, i když potvrzeny smlouvou. Chci být znovu živým, abych tě znovu mohl začít milovat.  Kristus řekl: „Jsem život. Přišel jsem, aby měli život, a aby ho měli v hojnosti.“ Proto dává Kristus svůj život, protože si řekl: „Ti lidé jsou tak mrtví. Nejsou ani tak hříšní, ani tak špatní, ale jsou mrtví!!!“  Jsme křesťané, kteří věří ve vzkříšení Ježíše, ale i manželské lásky.

A ještě jedno: když rodiče budou poslouchat Boha, budou mít poslušné děti.

Nezapomeňme, že budeme vzkříšeni s tváří svého srdce a ve věku naší lásky.

o. Adam Rucki, generální vikář pro duchovní povolání

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku