Domů  Registrace

Zlaté Hory | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Zlaté Hory

Ve Zlatých Horách se těžilo zlato. Měl to na starosti starý důlní mistr Adam. Velmi často vysedával v hospodě, kde se mu líbila šenkýřka Rozi, a hodně pil. Jednou do hospody přišel mistr Siegfried. Rozi se mu taky líbila. Adam ho vyzval na souboj a usekl mu ruku. Pár dní poté přijel biskup zkontrolovat doly a uviděl opilého adama. Zbavil ho hodnosti a Adam odešel z města. Usadil se u starého opuštěného dolu a celý rok do hospody nezašel. Jednou v dole našel obrovskou hroudu zlata. Vzal ji a odnesl biskupovi s prosbou o odpuštění. Biskup ho přijal a za zlato mu vyplatil 350 dukátů. Všechny peníze dal Adam na usmířenou Siegfriedovi.

 

Historie města i jeho okolí je od svých mlhavých počátků spjata se zlatem a hornickou činností. Ta přinášela blahobyt i pády v životě jeho obyvatel. Ale nejen hornictvím zde lidé byli živi. Kromě běžných řemesel to v průběhu posledních tří staletí bylo a dosud je "textiláctví". Tradiční bylo zpracování dřeva a významná byla papírna. Koncem 19. století založila rodina Förstrů firmu na zpracování kamene, která se vypracovala mezi největší podniky svého oboru v bývalém Rakousko - Uhersku. Dále můžeme jmenovat likérku a konzervárnu ovoce, výrobu jízdních kol, dvě cihelny, v Ondřejovicích pak železné hutě s válcovnou plechu a strojírnu. K nejvýznamnějšímu podnikání se ke konci 19. stol. zařadilo lázeňství a služby spojené s turistikou. Schweinburgovo sanatorium bylo vyhledávaným léčebným ústavem a zdejší kraj známým turistickým a poutním místem. Svým životem a dílem byla s městem spjata řada osobností. Jsou to například sochař B. Kutzer a jeho rodina, malíři F. Templer, E. Brendel, F. Pospíšil, literáti V. Heeger, O. Šuléř, historici J.C.Hoffman, J. Pfitzner, R. Zuber a E. Sauer. Zlaté Hory jsou rodištěm Alžběty Vitzové, matky hudebního skladatele F. Schuberta. Z významných návštěvníků města bychom uvedli v roce 1766 císaře Josefa II. s doprovodem, roku 1887 se v sanatoriu léčil hudební skladatel Leoš Janáček a v roce 1905 a 1906 spisovatel F. Kafka. Podívejte se také na přehlednou kroniku města.  /zdroj: zlatehory.cz/

 

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku