Domů  Registrace

údolí Drakova | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

údolí Drakova

V údolí Drakova odedávna řádili lapkové. Vedla tudy totiž obchodní stezka. Kolem ní byly proto postaveny strážní tvrze, aby chránily bezpečí pocestných. Jednou z tvrzí byl i Koberštejn. Když ale později zůstal hrad opuštěný, usadili se tam loupežníci. Podle pověsti žil nedaleko mnich, který převáděl pocestné bezpečnou cestou. Jiná ale říká, že byl s loupežníky smluvený a zvoněním jim dával najevo, že někdo jde.

Naučná stezka Údolím lapků z Drakova vede po turistické značce kolem Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem – Mnichova přes Drakov na Rejvíz, je dlouhá asi 12 km a má 10 zastavení. Je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka. Území bylo významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Nachází se zde zříceniny starých hradů a je opředeno pověstmi o lapcích a loupežnících.

Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích ve dnech 21.-22.7.2018 - plakát

Všechny tipy na výlet z rodinného kalendáře naleznete v publicitě.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku