Domů  Registrace

Tabulové skály | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Tabulové skály

Tabulové skály najdeme na úbočí hory Praděd. Tento příběh vypráví, proč je hora tak pojmenovaná.
Žil jeden chudý pasáček. Přestože skoro nic neměl, byl šťastný. Jednoho dne se vypravil do města. Uviděl tam spoustu krásných věcí a zatoužil být bohatý. Od té doby zesmutněl. Praděd mu chtěl pomoci, tak ho zavedl dovnitř hory, kde byla spousta pokladů. Přikázal trpaslíkům, aby pasáčkovi naložili zlato. Ten však chtěl víc a začal si nakládat sám. Za to zůstal uvězvěný uvnitř a hora ještě začala růst. Když to lidé viděli, říkali: "Praděd se zlobí." A pojmenovali horu po něm.

Jedná se o skalní útvar na hřebeni, který se táhne od vrcholu Praděd severozápadně k Malému Dědu a chatě Švýcárně. Skaliska mají podobu 100 metrů dlouhé a 40 m široké skalní hradby. Zároveň se zde nachází skupina tzv. mrazových srubů klenbovitého tvaru, zvané Tabulové kameny. Původní podoba skalního útvaru byla porušena těžbou kamene, který byl potřeba na stavbu kamenné rozhledny na Pradědu na počátku 20. století. Jihozápadní stěna se vyznačuje množstvím drobných skalních dutin, vzniklých rušivou činností vody, větru, ledu a střídání tepla a chladu. Zhruba před 30 lety byl na lokalitě nalezen vzácný minerál anatas. Vstup na skály je v současné době zakázán z důvodů ochrany vzácných druhů rostlin (vrba laponská, vrba bylinná, plavuník alpský aj.). Proto byla také přeložena původní cesta na chatu Švýcárnu, která vedla kolem nich.
zdroj: /www.turistika.cz/

Všechny tipy na výlet z rodinného kalendáře naleznete v publicitě.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku