Domů  Registrace

Soutok Černé, Prostřední a Bílé Opavy | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Soutok Černé, Prostřední a Bílé Opavy

Soutok Černé, Prostřední a Bílé Opavy je pěkným místem k výletu. Váže se k němu tento příběh: Jedné noci tábořili v blízkosti kyselého pramene tři horníci. Hledali v horách vzácné kovy. Čekali na půlnoc a doufali, že uvidí Praděda. Najednou se ozvala hudba. Na mýtině se objevil průvod trpaslíků a víl. Za nimi jel ve zlatém voze taženým draky Praděd. Průvod došel až k prameni a Praděd poručil, aby se stal léčivým. Víly do něj vysypaly své misky. Praděd pak poradil horníkům, že zlato najdou v řece.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku