Domů  Registrace

Hrad Strálek | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Hrad Strálek

Možná se to událo právě v lese v okolí hradu Strálek. Jeden rolník se vracel z hospody domů. Byla však taková tma, že nemohl najít cestu. Najednou uviděl jasně zářit nějakou postavu. Byl to ohnivý muž. Vyhověl rolníkovi a zavedl ho až domů. Pak mu však rozjařený rolník řekl: "Teď mi můžeš vlézt na záda." V tu chvíli nastala zase hrozná tma. Pochopil, že ohnivého muže rozhněval. Chtěl jít za ním, ale pořád se mu vzdaloval. Když se začalo rozednívat, rolník zjistil, že ho ohnivý muž celou noc vodil kolem domu.

Hrad Strálek (Štrálek) se nachází asi 3 km jihozápadním směrem od Rýmařova a jeho reliéfní pozůstatky najdeme na krátké ostrožně vybíhající z kopce Strálku do údolí Stráleckého potoka.

Na hrad se nejlépe dostaneneme z obce Skály. Odtud sejdeme po cestě do údolí až k modré turistické, dále pokračujeme po červené k rozcestí Pod Strálkem a odtud jdeme po odbočce ke hradu. Dále můžeme pokračovat po červené 3, 5 km do Rýmařova.

Hrad vystavěl pravděpodobně kolem roku 1282 Beneš ze Štítiny erbu zavinuté střely, tedy příslušník štítinské odnože mocných Benešoviců. Tento Beneš se podle opisu dochované pečetě psal od roku 1282 „de Stralek“. Po hradě se dále roku 1323 psali potomci Beneše, Zbyněk a Dobeš. Již v této době však začal význam hradu upadat. Zbyněk a Dobeš ze Štrálku roku 1349 odprodali vesnice, které patřili k hradu a zajišťovaly jeho provoz. Samotný hrad se pak dostal do držení pánů z Valečova, avšak bez hospodářského zázemí. Roku 1352 byl prodán králi Karlovi IV. a markraběti Janu Jindřichovi za 300 kop grošů. Noví majitelé si od této koupě slibovali zisky z předpokládané těžby stříbra, které se mělo v okolí hradu vyskytovat, avšak tato očekávání se nepotvrdila a hrad byl již zcela ponechán svému osudu. Funkci centra zeměpanských statků převzal následně hrad Rabštejn. V roce 1765 byly zbytky hradu rozebrány na obnovu vyhořelého Rýmařova.

čerpáno a více informací na hrady.cz

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku