Domů  Registrace

Horní Údolí | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Horní Údolí

V Horní Údolí žil kdysi horník Martin. Když se mu narodilo šesté dítě, vyparavil se sehnat kmotra. Vraceje se večer s nepořízenou domů, zastavil ho pastýř Gill. (Gill byl kdysi dávno krutý člověk, proto se z něj stal duch. Nyní ale lidem pomáhal.) Nabídl mu, že půjde jeho synovi za kmotra, a Martin souhlasil. Po křtinách dal Gill rodině dar - zlatou žábu, která snášela zlaťáky! Brzy se všichni měli moc dobře a pastýře Gilla už neviděli.

Horní Údolí je poprvé jistě zmiňováno roku 1450 jako Horní Olešnice (něm. Obeder-Olsnitz). Stopy hlubinného dolování na Příčném vrchu jsou však archeologicky datovány již do 13. století, přičemž hlubinnému dolování jistě předcházela těžba v povrchových, „měkkých“ dolech. Zdejší ložiska zlata byla zřejmě prvními využívanými zlatými doly v podhůří Jeseníků. Po roce 1848 jen dočasné pokusy o těžbu rudy, které zanikly roku 1903. Hornictví nahrazeno částečně plátenictvím a dřevařstvím. Byly zde mlýny a pily, výroba šindele a k roku 1908 i kamenolom. K roku 1900 se připomíná hasičský spolek a k roku 1925 i zemědělský spolek. Obecná škola zmíněná roku 1848 měla k roku 1900 dvě třídy. Až do zrušení patrimoniální správy roku 1850 patřilo Horní Údolí k panství Cukmantl (Zlaté Hory), které bylo v majetku vratislavských biskupů. Od roku 1949 byla obec spojena s Dolním Údolím v jednu obec pod názvem Údolí. Roku 1960 bylo připojeno jako osada ke Zlatým Horám. Z roku 1632 pochází původní raně barokní stavba farního kostela svatého Jana Křtitele. /zdroj: wikipedie/

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku