Domů  Registrace

Z_Anima | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Z_Anima

Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Z_ANIMA - Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování rovných příležitostí žen a mužů.
Manažeři, personalisté, majitelé firem!

  • Chcete dosahovat ve vaší firmě s vašimi současnými zaměstnanci ještě vyšší výkonnosti?
  • Víte, jak lze reflektovat náročné životní situace zaměstnanců bez změn jejich pracovní výkonnosti?
  • Víte, jak můžete využít ve prospěch současných zaměstnanců seniory vaší organizace?
  • Víte, jaké jsou možnosti návratu rodičů z rodičovské dovolené do pracovního procesu?

Nabízíme vám poradenství vedené podle osvědčené metodiky ze zahraničí. Dokážeme s vámi navrhnout postup vhodný právě pro vaše pracovníky reflektující prostředí
a podmínky vaší organizace. V rámci našich služeb nabízíme osobní konzultace s odborníky ve vaší firmě na personální řízení a zpracování písemného plánu, po dohodě vzdělávací akce a setkání s cílovými skupinami vašich zaměstnanců s pečovatelskými závazky. Vše můžeme v současné době nabídnout zdarma, protože projekt Z_ANIMA získal podporu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

V případě zájmu kontaktujte:

Žadatel projektu:
Národní centrum pro rodinu, Brno
Kontaktní osoba: Petra Michalová
michalova@rodiny.cz
www.rodiny.cz

Partner projektu:
Altego s.r.o., Brno
Kontaktní osoba: Alena Jankotová
a.jankotova@altego.cz
www.altego.cz

Partner projektu:
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., Ostrava
Kontaktní osoba: Lucia Petrůjová
lpetrujova@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz

Od 1. prosince realizuje Národní centrum pro rodinu projekt s názvem Z_ANIMA. Jde o tematické pokračování dialogu aktérů trhu práce – pečujících matek a zaměstnavatelů. Na zahájení projektu byla vydána Tisková zpráva.

Více informací

    detail obrázku

    detail obrázku

    detail obrázku