Domů  Registrace

Betlémy bez hranic | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Betlémy bez hranic

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. realizuje projekt Betlémy bez hranic, který je spolufinancován z prostředků EU, z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Název projektu: Betlémy bez hranic
Registrační číslo MONIT: CZ.3.22/3.3.04/13.03883
Prioritní osa: 3. Podpora spolupráce místních
Oblast podpory: 3.3 Fond mikroprojektů
Zahájení fyzické realizace: 1. 2. 2014
Ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je zachování tradic našich předků a oživení a popularizace betlémářství v tomto regionu. Celá oblast české a polské strany Horního Slezska i přilehlé oblasti sev. Moravy byly kdysi rozsáhlou betlemářskou oblastí. Dnes je betlémářství ohroženo malým zájmem mladé generace, dnešní betlémáři nemají své nástupce a pokračovatele tradice. Vidíme proto jako důležité tradice našich předků zachovávat. Naším projektem proto chceme tuto 400 let starou tradici skrze mladou generaci zpopularizovat a oživit. Záměrem je položit základy každoročně se opakující akce a navázat dlouhodobou spolupráci na obou stranách hranic.

Projekt se skládá z:

  1. Pořádání workshopů s výukou výroby betlémů na české a polské straně regionu
  2. Realizace Mezinárodní česko-polské výstavy betlémů v Ostravě (Výstaviště Černá louka)

Cílovými skupinami workshopů, na kterých bude probíhat praktická výuka výroby betlémů, jsou žáci ZŠ a SŠ, děti zájmových kroužků, široká veřejnost. Od dubna do září proběhne v ČR 8 workshopů, v PR 10 workshopů. Vlastní realizace Mezinárodní česko-polské výstavy betlémů, na které budou z velké části výstupy prací z workshopů, se uskuteční ve dnech 3. 11. – 21. 12. 2014. Bude unikátní v tom, že autory betlémů budou hlavně děti, mladí lidé a rodiny, ne profesionální řezbáři nebo výtvarníci.

Projekt je realizován Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. Partnerem projektu je obec Gorzyce, která zajišťuje koordinaci workshopů na polské straně, účastníky a prostory pro workshopy, tlumočení na workshopech, podílí se na propagaci na polském území a koordinaci návštěvy výstavy autobusy polskými vystavovateli a účastníky workshopů.
Projekt „Betlémy bez hranic“ položí základy každoročního společného kulturního setkávání obyvatel v česko-polském příhraničí, které spojuje zájem o uchování tradic našich předků a oživení betlémářství především skrze mladou generaci.

Osoba zodpovědná za řízení celého projektu:
Lucia Petrujová
lpetrujova@prorodiny.cz

Soubory ke stažení

Betlémy bez hranic - Workshop CZ - Klimkovice (velikost: 828kB, typ: PDF)

Záštita - hejtman Moraskoslezského kraje (velikost: 503kB, typ: PDF)

Záštita - biskup Lobkowicz (velikost: 217kB, typ: PDF)

Betlémy bez hranic - Workshop CZ - Kujavy (velikost: 825kB, typ: PDF)

Betlémy bez hranic - Tisková zpráva (velikost: 293kB, typ: PDF)

Betlémy bez hranic - Workshop CZ - Ostrava (velikost: 840kB, typ: PDF)

Betlémy bez hranic - Workshop PL - Czyzovice.jpg (velikost: 229kB, typ: PDF)

Betlémy bez hranic - Workshop PL -Gorzyce (velikost: 941kB, typ: PDF)

Betlémy bez hranic - ukončení projektu (velikost: 72kB, typ: DOCX)

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku