Domů  Registrace

Realizované projekty | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

ilustrační foto

Kompetence pro stabilnější rodinu II.

  zdroj: MMR Název projektu:KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011741, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování
...

více ›

 

Kompetence pro stabilnější rodinu

          Název projektu: KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007208, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
...

více ›

 
ilustrační foto

Podpora rodinných vztahů ve slovensko-českém regionu

Spolu s Centrem pro rodinu Trenčín  (https://www.cprtrencin.sk/) realizujeme od 1. 1. 2021 projekt "Podpora rodinných vzťahov v slovensko-českom hraničnom regióne (OTEC a ...)". Jeho cílem je podpora
...

více ›

Projekt Centrum pro rodinu a sociální péči - pořízení automobilů

Projekt CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI – POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je nákup automobilů. Realizace projektu přispěje v rámci daného
...

více ›

 

Betlémy bez hranic

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. realizuje projekt Betlémy bez hranic, který je spolufinancován z prostředků EU, z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční
...

více ›

 

Betlehemy bez hraníc

Název projektu: Betlehemy bez hraníc Registrační číslo: 22410120058 Prioritní osa: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce Oblast podpory: 1.1 Kultúrny
...

více ›

ZÁŽITKOVÉ UČENÍ – interaktivní výukové programy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava zahájil od 1. 6. 2010 projekt: CZ.1.07/1.1.07/ Zpráva o ukončení projektu ZÁŽITKOVÉ UČENÍ Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava ukončilo
...

více ›

 

Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania

  Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. se stalo hlavním přeshraničním partnerem projektu „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“. Vedoucím partnerem je
...

více ›

 

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

PROJEKT FM EHP v rámci programu FNNO Název projektu: „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ Číslo projektu: 3640057 Slezská diakonie, resp. její střediska ELIADA a DOREA
...

více ›

M_ANIMA

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. se od 1. 1. 2012., jako partner zapojilo do projektu M_ANIMA flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností
...

více ›

 

ANIMA SK

  Spolupráca v oblasti inovatívnych opatrení pre zosúladenie pracovného a rodinného života na trhu práce. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se stalo hlavním příhraničním partnerem
...

více ›

 

Z_Anima

Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
...

více ›

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku