Domů  Registrace

2020/80/19 Den otevřených dveří v CPR a prezentace knihy | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

2020/80/19 Den otevřených dveří v CPR a prezentace knihy

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  pořádá Den otevřených dveří svého sídla a prezentaci knihy „DOMÁCÍ NÁSILÍ -  příručka nejen pro pastorační pracovníky“.

Den otevřených dveří se uskuteční 15. 9. 2020, 12-19 hod., v sídle organizace na Syllabově 19, v Ostravě-Vítkovicích.

Součástí Dne otevřených dveří bude prezentace všech našich služeb a aktivit veřejnosti, ukázka našich prostor pro mediace,  poradenství pro rodiny v krizi a nabídka dobrovolnických aktivit + nabídka praxe studentům SŠ a VŠ sociálních věd a studií.
Od 17.30 do 19 hod. proběhne přednáška na téma „Překážky trvalého vztahu“.  
Přednášet bude Jan Zajíček, bývalý předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s.

 

Představení knihy „DOMÁCÍ NÁSILÍ“ se uskuteční 17. 9. 2020, 18-19 hod. v sídle organizace (malá klubovna) na Syllabově 19, v Ostravě-Vítkovicích.

Kniha slouží jako prevence domácího násilí a má přispět radou ohroženým osobám a osobám, které se aktuálně nacházejí v krizi.

Pozvání na prezentaci přijal biskup Mons. Josef Nuzík, který je delegátem České Biskupské Konference  pro rodinu.
Přítomen bude i šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš.

Čtenáři se také setkají s autory, kterými jsou:
PhDr. Lucie Paprsteinová, vedoucí Intervenčního centra Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z. s., členka rady Asociace pracovníků intervenčních center v ČR, z. s.
Mgr. Jiřina Navrátilová, státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě se specializací na domácí násilí, přednáší rodinné a trestní právo na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
ThDr. Libor Botek, Th.D., soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci, přednáší kanonické právo na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Hlavní poslání naší organizace je podpora fungování rodiny, manželství a mezilidských vztahů
a poskytování služeb pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA.

Odkazy na některé z naších akcí: Škola osobního života, Manželské večery, Kurz efektivního rodičovství, Školská primární prevence, Vzdělávání pedagogů- DVPP, Mediace a rodinné konzultace

Odkaz na náš web:  www.prorodiny.cz

Odkaz na náš facebook: https://www.facebook.com/prorodiny/

Datum vydání: 19.8.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko RODINA, Středisko VÝZVA Syllabova 19 703 86 Ostrava-Vítkovice Telefon: 734 435 135, 552 301 417 I E-mail: cpr@prorodiny.cz IČO: 48804517 I Telefon: 552 301 417 I Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku