Domů  Registrace

2020/11/16 Světlo mladým s handicapem | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

2020/11/16 Světlo mladým s handicapem

 detail obrázku                                                                                                                              Datum vydání:  16. 11. 2020

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  pořádá každoročně benefiční akci „Světlo mladým s handicapem“, kdy mladí lidé s handicapem prodávají  druhou sobotu v měsíci, s pomocí dobrovolníků, malé svítilničky
v obchodním centru Forum Nová Karolina v Ostravě. Součástí je také doprovodný program - koncerty, taneční a sportovní vystoupení se známými osobnostmi. Akce se vždy účastní tisíce lidí a celý výtěžek je věnován na společné aktivity a výlety handicapovaných, které probíhají skrz organizaci.

Protože se letos tato akce nemůže v obchodním centru zorganizovat, rozhodli jsme se ji udělat „co-virtuálně“.  Na webových stránkách  www.svetlomladymshandicapem.cz si můžete koupit různé druhy zboží, které souvisí se světlem - minisvítilničky, světla na kolo, odrazky pro chodce, vánoční osvětlení a jiné. Kromě toho můžete přispět konkrétní částkou na účely benefiční akce. Výtěžek bude věnován opět na aktivity a výlety pro mladé lidi s handicapem. Díky těmto aktivitám mohou handicapovaní žít "normální" život, setkávat se s přáteli, jezdit na různé sportovní a kulturní akce, tak jako jejich zdraví vrstevníci.
„Tato benefiční akce je opravdovým světlemv životě handicapovaných.“  říká předseda organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z .s., Bc. Marek Schneider.

Více o aktivitách, které organizace nabízí pro mladé lidi s handicapem se můžete dočíst na https://vyzva.prorodiny.cz/brana/socialne-aktivizacni-sluzba-brana/.


Hlavní poslání naší organizace je podpora fungování rodiny, manželství, mezilidských vztahů
a poskytování sociálních služeb pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením, prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA.

Odkazy na některé z našich akcí: Škola osobního života, Manželské večery, Kurz efektivního rodičovství, Školská primární prevence, Vzdělávání pedagogů- DVPP, Mediace a rodinné konzultace 

Odkaz na náš web:  www.prorodiny.cz 

Odkaz na náš facebook: https://www.facebook.com/prorodiny/

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku