Domů  Registrace

2022/únor Katolický týdeník č. 7 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

2022/únor Katolický týdeník č. 7

detail obrázkuLépe si vzájemně porozumět


DOMA Kateřina Šťastná 8. 2. 2022


Ztráty a nálezy – tak je nazvaný letošní už šestnáctý ročník Národního týdne manželství, který proběhne od 14. do 20. února.

V manželství musíme mnohé opustit, ale také mnohé získáváme. Možná jsme v našem vztahu něco  ztratili a potřebujeme to znovu najít a obnovit? Někdo má třeba pocit, že v manželství ztratil svou nezávislost, svobodu. Ano, mnohé musíme opustit, ale také získáváme. Nepomáhá nám manželství ztratit iluze o sobě samých a lépe porozumět, kdo jsme? A jak najít vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo se úplně ztratily? Organizátoři Národního týdne manželství (NTM) uvádějí, že letošní zaměření na ztráty a nálezy nese mnoho významů a každý si v něm může najít ten svůj. Ztratit mohli mnozí i během pandemie.

„Pandemie v mnoha manželstvích funguje jako katalyzátor jak v tom dobrém, co nás drží nad vodou v malých či větších radostech našich vztahů, tak i v tom, že více zápasíme, prohráváme a ztrácíme,“ uvádějí koordinátor NTM Petr Adame a tisková mluvčí Marie Nováková s tím, že více informací lze nalézt na webu tydenmanzelstvi.cz a na facebooku.

Mluvit… ale to samotné nestačí

Mnoho ztratit můžeme například špatnou komunikací: neumíme spolu mluvit, komunikujeme špatně, případně vůbec. To může trvat roky, ale i celá desetiletí. Jan Zajíček z Ostravského centra pro rodinu se při své práci mediátora setkává s páry, které spolu přestaly úplně komunikovat. Někdy se zdá, že už je konec, že toto manželství nelze oživit. Někdy si tyto překážky pěstujeme sami. Třeba tím, že neříkáme, co nám vadí. Přijde nám to malicherné, zbytečné, nechceme druhého ani náš vztah zatěžovat. Jenže jak podotýká Jan Zajíček,  jednoho dne trpělivost přeteče a už to nejde vydržet. A partner se diví: Jak to, že nám to či ono nikdy dřív nevadilo a najednou ano? Nebo jsme to třeba zkoušeli, snažili se řešit věci, které nám vadí, ale partnerova reakce nás  přesvědčila, že to nemá cenu, protože jsme se pak cítili ještě hůř. Někdy je na vině strach jít do konfliktu, do konfrontace, mluvit o nepříjemných věcech.

Častým problémem, s nímž se Jan Zajíček v partnerské komunikaci setkává, bývají domněnky: pokud o problému nezačneme mluvit, v hlavě nám vznikají domněnky, že to ten druhý určitě udělal schválně. Takto se v nás uhnízdí myšlenky, které nemusí být založené na pravdě a vztahu neprospívají. Potom  přicházejí do poradny dva lidé, kteří žijí v jednom bytě, ale každý vypráví úplně jiný příběh. „Jak je to možné?“ ptá se Zajíček a vysvětluje: „Protože jsou to příběhy silně ovlivněné domněnkami. Dotyční jim uvěří a začnou je vydávat za pravdu. Potom je hodně těžké příběhy otesat o ony domněnky a dobrat se skutečnosti.“ A dodává, že abychom byli pro druhého bezpečným prostorem ke sdílení, musíme být pro něj také čitelní.

Protože na Ostravské centrum pro rodinu se obraceli lidé, jejichž problémy v rodině byly způsobeny nesprávnou komunikací, ale i ti, kteří vyslovili přání preventivně se něco takového naučit, vyvinuli pracovníci centra zážitkový kurz Cesta efektivní komunikace. Kurz obnáší pět setkání po 3,5 hodinách a je určen všem, kdo mají zájem naučit se spolu lépe komunikovat a odstraňovat překážky, které tomu brání.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku