Poradenství

Poradenství


Rodinné konzultace

Co děláme

Posláním rodinných konzultací je  posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní  vztahy. Tyto konzultace vedou k aktivní práci na zdokonalení  partnerského vztahu, rodinného života a vazeb mezi jednotlivými členy  rodiny. V rámci komplexní pomoci nabízíme aktivity, které působí  preventivně a předchází tak rizikovým situacím, které by v rodině mohly  nastat vlivem dysfunkčních vztahů. Jedná se o poskytnutí krátkodobého  poradenství, které má vést ke stabilitě rodinného systému.

Pro koho tady jsme

-      rodiny s dětmi, které řeší nejistotu ve zvládání rodičovské role, v  nastavení pravidel soužití, nastavení pravidel komunikace, nejistotu  při nastavování výchovných postupů

-      partneři, kteří mají zájem budovat kvalitní partnerský vztah založený na respektu a toleranci

-       rodiče na rodičovské dovolené, kteří řeší změny související s  příchodem dítěte (změna rolí, omezení jednoho z příjmů, ztráta pozice v  zaměstnání, přetíženost matek, nedostatek sociálních kontaktů,  nedostatečně naplňované potřeby partnerů v páru v důsledku péče o dítě)

-       prarodiče, kteří řeší jak být prarodiči, aniž by zasahovali do  rodičovských kompetencí svých dětí a předešli tak mezigeneračnímu  neporozumění

-      těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, sendvičové generace

-       rodiny se specifickými potřebami, především neúplné rodiny, rodiny  se členem se zdravotním postižením, rodiny s více dětmi, patchworkové  nebo náhradní rodiny

-      jednotlivci (či páry), kteří se chtějí  naučit, jak rozpoznávat vlastní komunikační návyky a dovednosti, jak  zvládat komunikaci v emočně vypjatých situacích, osvojit si pozitivní  formy komunikace, osvojit si konstruktivní řešení konfliktů a předcházet  důsledkům chybných prvků komunikace

-      jednotlivci, kteří se  potýkají s nejistotou v otázkách vztahu k sobě samému, potřebují získat  náhled či zpracovávat nevědomé procesy z minulosti, které je mohou dále  ovlivňovat v jejich chování a prožívání v mezilidských vztazích

Rodinné konzultace

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.