Domů  Registrace

Vzdělávání zaměstnanců služby OASA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Vzdělávání zaměstnanců služby OASA

Prostřednictvím projektu se podařilo zrealizovat vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách služby osobní asistence OASA 4 vzdělávací akce a zvýšit tak jejich odbornou způsobilost a kompetence pro poskytování přímé péče uživatelům služby.

V rámci projektu se podařilo zrealizovat tato vzdělávání:

- 28. března a 29. března 2022, Základy ergoterapie, Diecézní chartia Brno,

- 25. dubna a 26. dubna 2022, Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem, Národní ústav pro autismus,

- 27. června a 28. června 2022, Základy přístupu k lidem s duševním onemocněním, MUDr. Michal Raszka, PhD.,

- 27. září 2022, Zvládání náročného chování u klientů s autismem, Paspoint, z.ú.

Vzděláváním tohoto projektu bylo podpořeno celkem 41 pracovníků přímé péče služby osobní asistence OASA, z toho 35 osobních asistentů a 6 sociálních/klíčových pracovníků služby.


Za podporu projektu srdečně děkujeme.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku