Domů  Registrace

Pomozte dětem | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Pomozte dětem

Poskytování osobní asistence OASA u dětí se zdravotním postižením je financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

NROS z 19. ročníku sbírky POMOZTE DĚTEM! podpořila projekt "OASA pro život dětí s postižením“ částkou 350 000 Kč, díky níž pomáháme žít 30 dětem s postižením tak, jak potřebují.

Od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 jim poskytneme 13 000 hodin osobní asistence. Moc si této významné podpory vážíme. DĚKUJEME.

 

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku